logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Om te kunnen sturen op resultaat zijn twee zaken belangrijk in de jeugdhulp:

  • wat (wat willen we bereiken?)
  • hoe (hoe meten we de resultaten?)

 Wat wordt er gemeten?

Het wat registeren we in het behandelplan. In het behandelplan staat welke doelen de cliënt samen met de jeugdhulpverlener wil behalen.

Hoe wordt er gemeten?

Of de doelen hebben geleid tot de gewenste resultaten meten we op basis van de landelijk vastgestelde outcome indicatoren. We meten de resultaten van de behandeling aan de hand van de volgende outcome indicatoren:

  1. Uitval

Uitval van cliënten

  1. Cliënttevredenheid

Tevredenheid van cliënten over het nut van de jeugdhulp

  1. Doelrealisatie

– De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen

– De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt

– De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid is verhoogd

– De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn.

De keuze van outcome criteria en de daarbij passende specifieke meetinstrumenten is tot stand gekomen in samenwerking met de jeugdhulpverleners, de VNG, het NJi en de brancheorganisaties.