logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De bovenregionale gemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen sinds 1 januari 2018 de specialistische jeugdhulp in op basis van resultaatbekostiging. Let op! vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe werkwijze voor de gemeente Amsterdam

 

Om de effectiviteit van de jeugdhulp continu te verbeteren en te vernieuwen, is het nodig dat zowel de jeugdhulpaanbieders als de regiogemeenten zicht hebben op de bereikte resultaten. Op basis van eenduidige resultaatgegevens voeren gemeenten en aanbieders een (lerende) dialoog met elkaar en sturen zij waar nodig bij.

Dit proces noemen we Sturen op Resultaat, kortweg ‘SOR’.

Verdere inhoudelijke uitwerking is terug te lezen in het document “Prestaties in de Praktijk”.