logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Sturen op Resultaat is een overzichtelijke samenvatting van de resultaten van de geleverde zorg van alle deelnemende zorgverleners met als doel optimalisatie van werkprocessen en het verbeteren van kwaliteit ten gunste van de zorgvrager/cliënt.

Door resultaten te verzamelen, te meten en te vergelijken wordt het werk van zorgverleners en hun gemeenten (en diens onderlinge samenwerking) inzichtelijk.
Door deze resultaten in kaart te brengen wordt duidelijk wat goed loopt en waar nog verbeteringen te behalen zijn.

Sturen op Resultaat is bedacht met een minimale administratieve last.
Na aanmelding gaat het grotendeels vanzelf en is er nog maar een klein beetje extra werk voor de zorgverlener.

Sturen op Resultaat is nadrukkelijk géén verantwoordingsinstrument. Niemand wordt op zijn resultaten afgerekend.