logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Al het werk dat wij, zorgverleners en gemeenten, doen is ten behoeve van het kind, de jongere. Die moet baat hebben bij de geboden zorg. En het kan, zo is nu eenmaal het leven, altijd beter. Je telefoon van vandaag is over vijf jaar hopeloos ouderwets. Zo zou het ook met zorgverlening moeten zijn: hoe we het nu doen beschouwen we in de toekomst als ondermaats.

Om vast te stellen of maatregelen waarvan we verbetering verwachten, ook daadwerkelijk tot betere resultaten leiden moeten we zaken meten. Met andere woorden: om te kunnen verbeteren moeten we kunnen meten wat het effect is van wat we afspreken anders te gaan doen. Meten is weten, gissen is missen, toch? Sturen (verbeteren) op Resultaat is het regionale instrument om te meten en te bezien hoe we kunnen verbeteren. Het is het enige instrument dat het resultaat van het werk van zorgverleners en gemeenten (en hun samenwerking) in zicht probeert te brengen. En daarmee het enige instrument dat het resultaat van de totale zorgketen vanuit het kind of jongere en de ouder(s) in beeld brengt.

Verbetering is dus iets van èn zorgverlener èn gemeente. Immers, het kind en de ouder(s) ervaren dat als één geheel – hoe kon ik hulp vinden, hoe ben ik verwezen, hoe ben ik geholpen, heeft het gewerkt, kan ik nu weer zelfstandig verder? En juist daarvoor is Sturen op Resultaat ontwikkeld: om het gezamenlijk telkens weer een beetje beter te doen voor het kind/de jongere.

Doel is dat Sturen op Resultaat verbetering oplevert voor de zorgverlener, de gemeente, en vooral voor de jeugd in onze dertien gemeenten.

Sturen op Resultaat is bedacht met een minimale administratieve last – zoveel mogelijk gaat het vanzelf zodra het is ingesteld en sluit het aan bij vastlegging van gegevens die de zorgverlener toch al doet in het kader van ‘good clinical practice’. Maar het zal ook enig extra werk met zich meebrengen. Het is echter, in onze moderne wereld, voor kwaliteitsmanagement volstrekt normaal dat een deel van de tijd wordt besteed aan meten en verbeteren.

Belangrijk is te benadrukken dat “sturen op resultaat” geen verantwoordingsinstrument is: niemand wordt op zijn resultaten afgerekend. Als we verschillen vinden gaan we proberen te achterhalen wat daar de oorzaak van is. Bijvoorbeeld: heeft men een makkelijker of moeilijker te behandelen casemix, past men state-of-the-art interventies toe of inmiddels verbeterde behandelmethoden?