logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Een grote groep gecontracteerde jeugdhulporganisaties bestaat uit vrijgevestigden en groepspraktijken. Op dit moment is nieuwe contractering niet mogelijk.

Op deze pagina is voor deze specifieke groep aanvullende informatie te vinden, zoals handige adressen en contactgegevens, de hulplijn voor het berichtenverkeer en de Amsterdamse Kind- en Jeugdpraktijken (AKJP).

Verlenging contractering 2020/ 2021

De regiogemeenten hebben besloten dat er geen nieuwe aanbesteding komt voor 2021. De huidige raamovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2020 en worden verlengd. De betreffende jeugdhulpaanbieders hebben hierover een bericht ontvangen. Niet-gecontracteerde aanbieders kunnen Zorgomregioamsterdam.nl of het digitale platform Negometrix.com in de gaten houden.

Hulplijn berichtenverkeer

Vanuit de regio is speciaal voor vrijgevestigden en groepspraktijken een hulplijn beschikbaar voor het berichtenverkeer. Als u hierover vragen heeft dan kunt u die stellen aan de medewerker backoffice van de betreffende gemeenten. Klik hier voor het overzicht.

Regionaal ondersteuningsteam & contractmanagers

Voor vragen met een algemene of administratieve aard, kunt u terecht bij het coördinatiepunt van het Regionaal Ondersteuningsteam:

Daarnaast zijn de regionale contractmanagers voor vrijgevestigden en groepspraktijken beschikbaar voor overige vragen:

AKJP

De AKJP is een vereniging die de belangen behartigt en de kwaliteit bevordert van de vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De regiogemeenten werken actief met de AKJP samen. De AKJP is onder andere betrokken bij informatieve bijeenkomsten voor nieuwe aanbieders en gemeentelijke overlegstructuren. U kunt zich als vrijgevestigde of medewerker van een groepspraktijk bij hen aansluiten. Bekijk de website van de AKJP.