logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Een grote groep gecontracteerde jeugdhulporganisaties bestaat uit vrijgevestigden en groepspraktijken. Op deze pagina is voor die specifieke groep aanvullende informatie te vinden, zoals handige adressen en contactgegevens, de hulplijn voor het berichtenverkeer en de AKJP.

Samenvatting Contractering 2018

Vanaf 2018 is de inkoop anders geregeld. Voortaan is er een contract voor alle veertien regiogemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Budgetplafonds gelden niet meer. De DBC-systematiek is losgelaten. In plaats daarvan werken jeugdhulporganisaties in Segment Profiel Intensiteit-Combinatie (SPIC). Specialistische jeugdhulp valt onder segment B, hoog-specialistische jeugdhulp onder segment C. Op een uitzondering na zijn alle vrijgevestigden en groepspraktijken gecontracteerd in segment B. Voor meer informatie, bekijk het kwaliteitskader op de pagina documenten en toolkit. Voor informatie over lopende en toekomstige inschrijfrondes, bekijk de inkoop pagina.

Samenvatting Administratie 2018

De wijze van administreren is eenvoudiger ingericht. Alle informatie hierover treft u aan in het Administratieprotocol. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Papieren declaraties zijn niet meer mogelijk;
  • Het onderhanden werk verdwijnt;
  • De DBC-systematiek wordt losgelaten. Dat betekent dat declaraties niet meer via JW321 gaan, maar via JW303;
  • Alle berichten gaan via VECOZO;
  • Het Regioportaal is vervangen door het Regionaal AdministratiePlatform (RAP);
  • Het verzoek om toewijzing gaat via het bericht JW315;
  • Bij aanvang van de jeugdhulp moet u een start-zorg bericht (JW305) sturen;
  • Aan het einde van een traject moet u een stop-zorg bericht (JW307) sturen.

Hulplijn berichtenverkeer

Vanuit de regio is speciaal voor vrijgevestigden en groepspraktijken een hulplijn beschikbaar voor het berichtenverkeer. Heeft u hier een vraag over?  Deze kunt u stellen aan Jannet Denekamp, medewerker Backoffice Jeugd:

Fdesk, Regionaal ondersteuningsteam & contractmanagers

Heeft u vragen over financiën? Neem contact op met de Fdesk, het loket voor financiële vragen:

  • E-mail: fdesk@amsterdam.nl
  • Telefoon: 020 – 255 26 60 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur)

Heeft u vragen van algemene of administratieve aard, dan kunt u altijd terecht bij het coördinatiepunt van het Regionaal Ondersteuningsteam:

Daarnaast zijn de regionale contractmanagers voor vrijgevestigden en groepspraktijken beschikbaar voor overige vragen:

AKJP

De Amsterdamse kind- en jeugdpraktijken (AKJP) is een belangenbehartiger van de vrijgevestigden en groepspraktijken. De regio werkt actief met de AKJP samen. Zo is de AKJP onder andere betrokken bij het organiseren van informatieve bijeenkomsten, en kunt u als vrijgevestigde of medewerker van een groepspraktijk zich bij hen aansluiten. Bekijk de website van de AKJP.