logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Een grote groep gecontracteerde jeugdhulporganisaties bestaat uit vrijgevestigden en groepspraktijken. Op dit moment is nieuwe contractering niet mogelijk.

Op deze pagina is voor deze specifieke groep aanvullende informatie te vinden, zoals handige adressen en contactgegevens, de hulplijn voor het berichtenverkeer en de Amsterdamse Kind- en Jeugdpraktijken (AKJP).

Verlenging contractering

De huidige raamovereenkomsten met jeugdhulpverleners segment B lopen tot en met 31 december 2021. Meer informatie over de contractering voor segment B/Specialistische jeugdhulp, kijk hier

Hulplijn berichtenverkeer

Vanuit de regio is speciaal voor vrijgevestigden en groepspraktijken een hulplijn beschikbaar voor het berichtenverkeer. Als u hierover vragen heeft dan kunt u die stellen aan de medewerker backoffice van de betreffende gemeenten. Klik hier voor het overzicht.

Regionaal ondersteuningsteam & contractmanagers

Voor vragen met een algemene of administratieve aard, kunt u terecht bij het coördinatiepunt van het Regionaal Ondersteuningsteam:

Amsterdamse Kinderen & Jeugd Praktijken (AKJP – 020)

De AKJP – 020 is een vereniging die de belangen behartigt en de kwaliteit bevordert van de vrijgevestigde Kinderen & Jeugd Praktijken binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De regiogemeenten werken actief met de AKJP – 020 samen. De AKJP – 020 is onder andere betrokken bij informatieve bijeenkomsten voor nieuwe aanbieders en gemeentelijke overlegstructuren. U kunt zich als vrijgevestigde of medewerker van een groepspraktijk bij hen aansluiten. Bekijk de website van de AKJP.