logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. Het Regionaal Ondersteuningsteam (ROT) verzorgt namens de veertien gemeenten het contacteren van jeugdhulpaanbieders en het inkopen van jeugdhulp.

Regiogemeenten Amsterdam-Amstelland (AA):

Gemeente Aalsmeer; Gemeente Amstelveen ; Gemeente Amsterdam; Gemeente Diemen; Gemeente Ouder-Amstel; Gemeente Uithoorn

Regiogemeenten Zaanstreek-Waterland (ZaWa):

Gemeente Beemster; Gemeente Edam-Volendam; Gemeente Landsmeer; Gemeente Oostzaan; Gemeente Purmerend; Gemeente Waterland; Gemeente Wormerland; Gemeente Zaanstad

Ontstaan

De huidige samenwerking tussen de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland is voortgekomen uit het bestuurlijke samenwerkingsverband Stadsregio Amsterdam (SRA). Als voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg (2015) ontwikkelden de gemeenten in 2013 een Regionaal Transitiearrangement. Hierin werd de basis gelegd voor de samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdhulp. Belangrijke uitgangspunten daarbij waren het behoud van de regionale infrastructuur, zorgcontinuïteit en het beperken van frictiekosten.

Twee jeugdhulpregio’s

In 2014 verenigden de gemeenten zich in de twee jeugdhulpregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Zij trekken gezamenlijk op bij de organisatie van de inkoop van specialistische jeugdhulp, maar sluiten onafhankelijk van elkaar contracten met jeugdhulpaanbieders. AA en ZaWa werken ook samen aan de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. De gemeenten van AA en ZaWa volgen dezelfde procedure voor het Verzoek om Toewijzing (VOT), maar hebben elk hun eigen facturatiesysteem en toegangsprocessen. Elke gemeente organiseert zelf de inkoop van de lokale jeugdhulp.