logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in die onder de Jeugdwet valt. Ook werken zij samen aan de verdere ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel. Het Regionaal Ondersteuningsteam (ROT) verzorgt namens de veertien gemeenten het contacteren van jeugdhulporganisaties en het inkopen van jeugdhulp.

De veertien aangesloten regiogemeenten

Gemeente Aalsmeer; Gemeente Amstelveen ; Gemeente Amsterdam; Gemeente Beemster; Gemeente Edam-Volendam; Gemeente Diemen; Gemeente LandsmeerGemeente Oostzaan; Gemeente Ouder-AmstelGemeente Purmerend; Gemeente Uithoorn; Gemeente Waterland; Gemeente Wormerland & Gemeente Zaanstad

Achtergrondinformatie over de werkwijze specialistische jeugdhulp

Hulpverlening werd tot en met 2017 los van elkaar ingezet binnen een gezin. Dat willen jeugdhulporganisaties en gemeenten doorbreken, omdat deze ‘stapeling van jeugdhulp’ is niet effectief, niet efficiënt en nodeloos kostbaar is.  De insteek van de werkwijze specialistische jeugdhulp is om breder te kijken naar wat een gezin aan ondersteuning nodig heeft – op alle leefdomeinen en op langere termijn. Daarom hebben de wethouders Jeugd van de veertien regiogemeenten op 3 februari 2016 ingestemd met de inkoopstrategie specialistische Jeugdhulp 2018.  Voor meer informatie over werkwijze specialistische jeugdhulp kijk op pagina inkoop.

De vernieuwde inkoopstrategie is een grote verandering ten opzichte van de voorgaande situatie in 2015 tot 2017: de regio koopt jeugdhulp niet meer in op het niveau van producten of programma’s, maar op het niveau van te behalen resultaten.

Eind maart 2017 is het startsein gegeven voor de implementatiefase van de vernieuwde werkwijze, om te komen tot een resultaatgerichte en samenhangende jeugdhulpverlening die dichtbij het gezin is georganiseerd. De inschrijfronden worden namens de veertien gemeenten uitgevoerd door de gemeente Amsterdam en het ROT.

De vernieuwingen van het jeugdhulpstelsel zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen de gemeenten, lokale teams, de gecontracteerde jeugdhulporganisaties, vrijgevestigden, maar ook vertegenwoordigers van huisartsen en het onderwijs. In de samenvatting Specialistische jeugdhulp staat meer informatie over de werkwijze. Deze is te downloaden op de documentenpagina, onder de kop ” voor gecontracteerde jeugdhulporganisaties”.

Ontstaan van de samenwerking regionale specialistische jeugdhulp

De huidige samenwerking tussen de regio is voortgekomen uit het bestuurlijke samenwerkingsverband Stadsregio Amsterdam (SRA). Als voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg (2015) ontwikkelden de gemeenten in 2013 een Regionaal Transitiearrangement. Hierin werd de basis gelegd voor de samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdhulp. Belangrijke uitgangspunten daarbij waren het behoud van de regionale infrastructuur, zorgcontinuïteit en het beperken van frictiekosten. In 2014 verenigden de gemeenten zich in de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De regio sluit namens de veertien samenwerkende regiogemeenten contracten af met de jeugdhulporganisaties. Ook werkt de regio aan de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. De regiogemeenten volgen dezelfde administratieve procedure, maar hebben elk hun eigen facturatiesysteem en toegangsprocessen.