logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vanuit het programma Transformatie is de website jijvoordejeugd.nl gestart. Hierop vind je geactualiseerde informatie, nieuws en activiteiten. Neem een kijkje

Hoe voorkomen we dat kinderen uit huis geplaatst worden? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien? Hoe organiseer je de veiligheid binnen het gezin? Hoe ondersteunen we pleegouders en gezinshuisouders zo goed mogelijk? Wat hebben professionals nodig om te kunnen handelen? Met andere woorden, wat werkt en wat niet? We versterken professionals in het voorkomen en aanpakken van crisissen. En ondersteunen pleeggezinnen en gezinshuisouders.

Wat willen we bereiken?

 • Zoveel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsing, dan wel dit aantal terug te dringen.
 • Bij een duurzaam verblijf gaat het om verblijf op een vaste plek, zonder verschillende overplaatsingen.
 • Minder plaatsingen in een crisisopvang en crisisopvang alleen als echt noodzakelijk benutten voor een korte flexibele periode om daarna het kind terug naar huis te laten gaan. Interventie in het gezin is na plaatsing daarbij essentieel zodat daar de verandering plaatsvindt voor een goede terugkeer.
 • Breed palet met aanbod van alternatieve vormen voor als kinderen niet thuis kunnen wonen.
 • Uitbreiding van effectieve interventies in de gezinnen.
 • Een analyse over de groep kinderen voor wie het zeer lastig is om een plek te vinden, of die vaak overgeplaatst worden.
 • Een analyse van wat werkt; de succesverhalen van kinderen waarbij uithuisplaatsing is voorkomen.

Deelprojecten

De volgende deelprojecten vallen onder project 2 en geven handen en voeten aan de doelstellingen van Zo Veilig Mogelijk Thuis.

 1. JIM
 2. Garage 2020
 3. Voorkomen crisisplaatsingen
 4. Versterken Pleegzorg
 5. Coalitie naar Thuis

Projectleider
Anita Visscher, Projectleider Jeugd gemeente Amsterdam. Lees haar verhaal.