logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vanuit het programma Transformatie is de website jijvoordejeugd.nl gestart. Hierop vind je geactualiseerde informatie, nieuws en activiteiten. Neem een kijkje

JeugdzorgPlus instelling De Koppeling is gestart met een andere werkwijze. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat het toepassen van dwangmaatregelen wordt gestopt. Dit betekent onder meer dat professionals op een andere manier moeten omgaan met escalaties en/of het voorkomen ervan. Daarnaast zijn we bezig met het om- en afbouwen van De Koppeling naar kleinschalige woonvormen in de wijk. Dat vraagt ook van jeugdhulpaanbieders en GI een andere wijze van werken zodat geen jongeren meer verwezen worden naar gesloten Jeugdzorg.

Wat willen we bereiken?

  • Met een nieuwe werkwijze wordt het aantal separaties naar nul gereduceerd en het aantal dwangmaatregelen met 80%.
  • Aantal jongeren worden herplaatst naar een perspectiefvolle plek.
  • Een groep wordt omgebouwd naar een groep in de wijk.
  • Minder jongeren worden verwezen naar JeugdzorgPlus Nieuw beleid en werkwijze binnen JeugdzorgPlus instellingen t.a.v. niet meer uitvoeren van dwangreductie. In 2020 niet meer separeren.
  • Af- en ombouw van JeugdzorgPlus met nog nader te bepalen volume.

Projectleider
Petra Schaftenaar, De Koppeling Afbouw JeugdzorgPlus