logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vanuit het programma Transformatie is de website jijvoordejeugd.nl gestart. Hierop vind je geactualiseerde informatie, nieuws en activiteiten. Neem een kijkje

Belangrijk is dat school en jeugdhulp samen optrekken, zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen op school, thuis en in de wijk. Gezamenlijk wordt onderzocht wat daarvoor de best passende aanpak is zodat minder kinderen dreigen uit te vallen of uitvallen. En kinderen die door allerlei omstandigheden het niet redden op school, passende ondersteuning krijgen.

Wat willen we bereiken?

  • Een werkwijze binnen het onderwijs, om zorgvragen te signaleren en op te pakken in samenwerking met school, het gezin en jeugdhulp.

deelprojecten

Expertisenetwerk Zuid-Oost

Het Juiste voor Ieder Kind
Projectleider: Wendy Houtman

Projectleider

Wordt nog geworven.