logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vanuit het programma Transformatie is de website jijvoordejeugd.nl gestart. Hierop vind je geactualiseerde informatie, nieuws en activiteiten. Neem een kijkje

In Nederland kampen rond de 100.000 gezinnen met meervoudige en complexe problemen die stress veroorzaken. Vaak hebben de ouders uit deze gezinnen psychische problemen. Dat trekt een wissel op de opvoedvaardigheden van ouders en remt kinderen in hun ontwikkeling. Samenwerking met de volwassenen-GGZ is dus essentieel.

Deelprojecten

Deze deelprojecten maken onderdeel uit van project 6 en zijn opgezet om deze samenwerking tussen Jeugdhulp en v-GGZ tot stand te brengen:

1. Familiekracht

FamilieKracht in Zuidoost ontwikkelt een integrale werkwijze, gericht op het wegnemen van stress in complexe gezinnen en het bieden van integrale ondersteuning op alle levensgebieden. Om dit te kunnen doen hebben zij een goede samenwerkingsstructuur opgezet. Ouders worden binnen deze werkwijze standaard gescreend op GGZ-problematiek. Door onderzoek en een klankbordgroep waaraan wetenschappers deelnemen wordt gezorgd voor de ontwikkeling van een gedegen onderbouwde methode van werken. Dit project zal mogelijk uitgebreid worden naar Diemen en Ouderkerk aan de Amstel.

Lees hier het whitepaper van Familiekracht.

Projectleider: Roos van Soomeren

2. Samen voor complexe gezinnen

Arkin vGGZ heeft met Spirit/Bascule een samenwerkingsovereenkomst getekend om zich gezamenlijk in te zetten voor het behandelen van gezinnen met complexe problematiek. Zij werken niet alleen samen op cliënt-, maar ook op organisatieniveau. De intensieve samenwerking resulteert in effectievere zorgverlening, meer werkplezier, minder druk op het zorgsysteem en lagere zorgkosten. Daarbij wordt waardevolle ervaring opgedaan met een intensieve samenwerking tussen jeugdinstellingen en v-GGZ instelling.

Projectleider: Monique de Wilde