logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vanuit het programma Transformatie is de website jijvoordejeugd.nl gestart. Hierop vind je geactualiseerde informatie, nieuws en activiteiten. Neem een kijkje

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en andere gecertificeerde instellingen bieden in de regio preventieve jeugdbescherming. Ze werken daarin samen met de gezinnen aan veiligheid van de kinderen, zonder een juridische maatregel zoals een ondertoezichtstelling.

Binnen het programma onderzochten Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam hoe de ouders deze werkwijze ervaren, met name op het gebied van vrijwilligheid, samenwerken met de gezinsmanagers en bekendheid met klachtroutes. Mede naar aanleiding van de tussenevaluatie van de Jeugdwet in 2018 keken we hoe de ouders en gezinsmanagers de manier van werken beleven. Er is gekozen voor een narratief onderzoek, waarin zowel de ouders en enkele jongeren als gezinsmanagers op eigen initiatief konden vertellen over hun ervaring. Ook gaven de ouders aan hoe ze op een schaal bepaalde onderdelen van het werk beoordeelden.

Wat willen we bereiken?

  • Zicht op de mate waarin de ouders invloed ervaren bij het herstellen van de kindveiligheid in hun gezin.
  • De inzichten uit het onderzoek gebruiken voor doorontwikkeling van de werkwijze, opdat deze steeds effectiever wordt.

Lees de factsheet Onderzoeksrapport Preventieve jeugdbescherming, met ervaringen van ouders en gezinsmanagers.

Projectleider

Margreet Wiegand, gemeente Amsterdam