logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De kerngroep jeugdhulp komt maandelijks samen om te overleggen over knelpunten, trends en ontwikkelingen in het regionale jeugdhulpstelsel. Bestaande uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, worden thema’s opgepakt waarbij verdieping en uitwerking nodig is. Zoals: wat betekent werken met het stelsel in de praktijk, waar lopen we tegenaan, wat gaat niet en wel goed voor gezinnen? Terugkerende vragen worden opgenomen op de Veelgevraagd pagina; stelselmatige vragen die verdere uitwerking behoeven, worden via besluitvorming opgepakt.

Deelnemers kerngroep

De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken in het jeugdhulpstelsel: gecontracteerde jeugdhulporganisaties, lokale teams, Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de regiogemeenten.

  • Regiogemeenten: Gemeente Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Zaanstad
  • Lokale Teams: Ouder en Kindteams (Amsterdam) en Jeugdteams (Zaanstad)
  • Gecontracteerde jeugdhulporganisaties: Sigra (e: sigra@sigra.nl)
  • Gecertificeerde Instelling: Jeugdbescherming (e: info@jeugdbescherming.nl)

Agendapunt inbrengen

Loopt u als een van de betrokken partijen aan tegen een (terugkerend) thema in het stelsel, en staat uw vraag niet op de veel gevraagd pagina? Dan kunt u uw vraag insturen als agendapunt via uw vertegenwoordiging. Indien het een algemeen agendapunt betreft, kunt u uw agendapunt insturen via het Regionale Ondersteuningsteam. Punten namens en voor lokale teams en regiogemeenten kunnen ook via het Regionale Ondersteuningsteam worden aangedragen.

Werkgroepen

Sommige agendapunten behoren tot een specifiek onderwerp in het stelsel. Deze worden verder uitgewerkt door één van de bestaande werkgroepen:

  • Hoofd- en onderaannemerschap (verantwoordelijkheid hoofd- en onderaannemer, uitwerken knelpunten van jeugdhulporganisaties en lokale teams)
  • Cliëntstromen (verwijzingen, onderscheid segment B en C, rol van verwijzer en jeugdhulporganisaties)
  • Samenwerking verwijzer en jeugdhulporganisatie (rol verwijzer bij bepalen inzet onderaannemer, verlopen verwijzingen)
  • Opt-out (ervaring, gebruik)
  • Pilot bandbreedtes (evaluatie tarieven, inhoud en financiën)
  • Perspectiefplan (start na de zomer)