logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Elke zes weken vindt het Regionaal Backoffice-overleg plaatst. Dit Regionaal Backoffice-overleg wordt voorbereid in een apart overleg.

Voorbereidend Regionaal Backoffice-overleg

Het reguliere Regionale Backoffice-overleg wordt voorbereid in een voorbereidend overleg. Het onderwerp van het Regionaal Backoffice-overleg wordt per keer vastgesteld. Op basis van het onderwerp wordt een passende afvaardiging gezocht vanuit de aanbieders en de gemeenten. Het Regionaal Ondersteuningsteam organiseert de voorbereidende sessies en zit deze voor. Tijdens dit overleg wordt de invulling van het onderwerp besproken en het reguliere overleg verder vormgegeven. Van de deelnemers wordt een actieve rol gevraagd om het Regionaal Backoffice-overleg zo effectief en verbindend mogelijk uit te voeren.

Regionaal Backoffice-overleg

Elke zes weken vindt het Regionale Backoffice-overleg plaats. Tijdens dit overleg bespreken backofficemedewerkers van zowel regiogemeenten als jeugdhulporganisaties de kwesties die in dagelijkse uitvoering van administratieve werkzaamheden naar voren komen. Aan het begin van het jaar is een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die besproken worden gedurende het jaar. Natuurlijk kunnen gaandeweg het jaar nieuwe onderwerpen aangedragen worden. Het doel van het overleg is om gezamenlijk de issues te bespreken en direct oplossingen te vinden. Als dat niet direct lukt, worden hier afspraken over gemaakt.

Onderwerp aandragen of aansluiten bij het overleg?

Heeft u een onderwerp dat besproken moet worden? Dan kunt u dit doorgeven aan het Regionaal Ondersteuningsteam via info.zorgomregio@amsterdam.nl.

Het vergaderschema voor de overleggen van 2020 vindt u rechts op deze pagina, onder het kopje ‘Downloads’.