logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Deze pagina is onderdeel van Sturen op Resultaat.

Privacy

Privacy en veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten tijdens het verzamelen van de outcome criteria. Uiteraard volgt de regio de privacywetgeving (zoals de AVG) bij het verwerken van de gegevens. In het kader van deze privacywetgeving zal de regio de data zo verwerken dat deze nooit herleid kan worden naar individuele jeugdigen in de jeugdhulp. De data wordt geanonimiseerd. De data is alleen te herleiden naar de betreffende jeugdhulporganisatie en SPIC-code (Segment, Profiel, Intensiteit-combinatie).

Een van de randvoorwaarden van Sturen op resultaat (SOR) is dat de activiteiten binnen SOR voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Denk hierbij aan het hebben van een wettelijke grondslag, het hebben van een doelbinding, transparant zijn over deze activiteiten en natuurlijk enkel de gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn. Daarnaast moeten de betrokkenen (jeugdigen en gezinnen) hun rechten kunnen uitoefenen. De gegevens van de  jeugdigen en gezinnen worden geanonimiseerd ten behoeve van beleidsontwikkeling voor het meten van resultaat en de optimalisatie van het hulpaanbod aan de jeugdigen en gezinnen.

Landelijke resultaatmeting jeugdhulp

Naast het monitoren van resultaten door de regio, houdt ook het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) zich bezig met de landelijke resultaten in de jeugdhulp. Vandaar dat jeugdhulpaanbieders ook verplicht zijn om het CBS te voorzien van de data op de drie outcome indicatoren. Het gaat hier nog wel om een beperkte set aan outcome gegevens. Het CBS vraagt per 1 juli 2018 twee keer per jaar de resultaten bij jeugdhulpaanbieders op (Let op: dit geldt niet voor zelfstandig opererende aanbieders). Voor meer informatie klik hier.

De regio is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat is gestart in 2016. Hier doen verschillende regio’s, belangenorganisaties, het Rijk, de VNG, het NJI en het CBS aan mee. De regio’s zijn een van de pilots die hierin meedraaien. Resultaten en ervaringen uit deze regio worden teruggekoppeld en komen in een nieuwe Informatieprotocol Beleidsmonitor Jeugd dat een aanvulling is op de Jeugdwet.