logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Op 18 november 2017 ging de documentaire Alicia in première. Naar aanleiding hiervan is een discussie op gang gekomen of het uithuisplaatsen van kinderen helpt om kinderen veilig te laten opgroeien en daarmee in het belang van kinderen. Daarmee kwam ook aandacht voor het doorplaatsen van kinderen omdat passende zorg niet voorhanden is. Jeugdhulp wordt ingezet terwijl volwassenproblematiek ervoor zorgt dat kinderen onveilig opgroeien (psychiatrie, schulden, verslaving etc). Ouders komen door stress niet toe aan hun opvoedtaken. Maatwerk is geboden maar kan in het huidige jeugdzorgstelsel of vanuit andere domeinen niet geboden worden.

Het beperken van onnodige overplaatsingen door het bieden van maatwerk en zo te zorgen voor een duurzame oplossing om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien is het doel van de Coalitie naar Thuis. Binnen de regio Amsterdam werken Spirit en Jeugdbescherming Regio Amsterdam hiervoor samen met het NJI, VNG en VWS. ‘Vertragen’, ‘verdragen’ en ‘(gezins)systeem als onderdeel van de oplossing’ zijn sleutelbegrippen.

In de workshop wordt inzicht gegeven in de werkwijze van de Coalitie: casuïstiekbespreking vanuit het perspectief van alle betrokkenen; niet door te denken wat het perspectief is maar door het in- en doorleven van deze perspectieven. Daarnaast kan door middel van een kleine oefening worden ervaren hoe deze manier van samen leren en samen zoeken kan helpen in het zoeken naar duurzame oplossingen voor kinderen en hun gezin.

  • Aantal deelnemers: nog niet bekend
  • Workshopleiders: Silvana Bos, strategisch adviseur (Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en Gerdien Kalma, jeugdhulpspecialist (Spirit)

Registeer je nu!

Meer informatie & volledige programma