logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Laatste update: 12 mei 2020. Klik op de vraag voor het antwoord. We vullen deze rubriek regelmatig aan met actuele informatie. Staat uw vraag er niet bij? Klik dan op Vragen? om te zien welke vraag u waar kunt stellen, benader uw contractmanager of stel uw vraag aan het Regionaal Ondersteuningsteam via het contactformulier.

Hoe is de doorbetaling geregeld in de regio Amsterdam- Amstelland en Zaanstreek en Waterland

Lees hieronder wat het financieel beleid is in de regio Amsterdam-Amstelland:

  • Amsterdam
  • Aalsmeer en Amstelveen (nog in uitwerking)

De colleges van onderstaande gemeenten hebben besloten tot doorbetaling van de aanbieders. De wijze waarop is nog in uitwerking.

  • Diemen
  • Uithoorn
  • Ouder-Amstel

Lees hier wat het financieel beleid is in de regio Zaanstreek en Waterland.

Hoe worden kwetsbare kinderen thuis geholpen met spullen die nú noodzakelijk zijn door de schoolsluiting?

Er is een speciaal crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis, waar geregistreerde (jeugd)professionals een aanvraag kunnen indienen. Kijk hier.

Kan de gemeente meedenken in het voorzien in beschermende middelen (mondkapjes/handschoenen), omdat wij bij gezinnen soms nog steeds thuis moeten komen.

 

De GGD  inventariseert de tekorten die er mogelijk zijn. Tekorten bij en aanvragen van jeugdhulpaanbieders kunnen via de mail gemeld worden bij  actiecentrum@ghorasd.nl  De jeugdhulpaanbieders worden zo meegenomen in de inventarisatie en (her)verdeling van alle materialen.

Het toebedelen van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) voor kleine zorginstellingen en zelfstandige zorgverlenders gebeurt op basis van de RIVM richtlijn hierover. De distributie van PBM loopt via Cordaan.

Let op: Vanwege de grote schaarste worden alleen PBM geleverd wanneer er sprake is van zorg voor patiënten met een daadwerkelijke verdenking of besmetting van covid-19.

 

Hoe kan ik mijn dienstverlening veilig en verantwoord online voortzetten?

Om de dienstverlening aan cliënten online veilig en verantwoord voort te zetten, kunt u hen bellen. Gebruik applicaties voor beveiligd beeldbellen als dat nodig is. Let er bij de keuze van een applicatie op dat deze voldoet aan de AVG en actuele informatiebeveiligingseisen. Voorkom bij telefonisch of digitaal overleg met collega’s het delen van gevoelige informatie. Noem geen persoonsgegevens, maar gebruik bijvoorbeeld klantnummers. Ook in deze uitzonderlijke tijden blijft de bescherming van de persoonsgegevens van cliënten van groot belang.
Meer informatie over digitale hulp en ondersteuning op afstand vindt u bijvoorbeeld hier.

Houdt de gemeente vast aan het inleveren van de productieverklaringen op 1 april?

Ja, de gemeente houdt vast aan de afgesproken datum voor inlevering van de definitieve productieverklaringen. Deze inleverdatum is 1 april.

Moet ik mijn afspraken met clienten door laten gaan? En hoe zit het met de aansprakelijkheid als een kind of ouder besmet raakt?

We verwachten dat jeugdhulporganisaties zelf een professionele inschatting maken over welke vormen van jeugdhulp wel en niet door gaan. Als ze doorgaan, verwachten wij dat aanbieders de juiste hygiënemaatregelen treffen en dat personeel dat klachten heeft, thuis blijft. Lees ook de informatie over bezoek- en omgangsregelingen van Jeugdzorg Nederland

Behoren jeugdhulpmedewerkers tot de mensen uit cruciale beroepen die gebruik kunnen maken voor opvang van hun kinderen?

Ja. Voor kinderen van ouders in de (jeugd)zorg, is er opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Uw werknemers kunnen dus ook
gebruik maken van de opvang op scholen en kinderdagverblijven.  Kijk voor meer informatie.

Moet een aanbieder eerst toestemming hebben van de gemeente om zijn aanbod te wijzigen vanwege de huidige omstandigheden rond Corona?

U bent verantwoordelijk voor het bieden van hulpverlening. Wanneer er geen andere keuze is dan het wijzigen of het tijdelijk beëindigen van deze dienstverlening, verzoeken wij u ons daarover te informeren. We horen dan van u graag wat de verwachte impact is op uw cliënten en wat u eventueel samen met partners aan alternatief biedt. U kunt dat het gemakkelijkst doen via uw vaste contactpersoon bij de gemeente, bijvoorbeeld uw contractmanager of accounthouder.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers?

De regeling Werktijdverkorting is stopgezet als Coronamaatregel. Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Kijk op de website van de Rijksoverheid voor actuele informatie.

Stelt de gemeente als opdrachtgever extra eisen aan de hulpverlening?

We verwachten dat jeugdhulporganisaties zelf een professionele inschatting maken over welke vormen van jeugdhulp wel en niet door gaan. Als ze doorgaan, verwachten wij dat aanbieders de juiste hygiënemaatregelen treffen en dat personeel dat klachten heeft thuis blijft.

Kan de gemeente er een rol in spelen als een aanbieder jeugdhulpverleners of verpleegkundigen wil detacheren bij zorginstellingen die nu handen tekort komen? Heeft de gemeente misschien een overzicht van die partijen?

De gemeente onderhoudt binnen het Netwerk Niet Acute Zorg nauw contact met vertegenwoordigers uit onder andere thuiszorg, jeugdhulp en jeugdbescherming, Wmo, wijkteams en organisaties voor maatschappelijke dienstverleners. Doel is het gezamenlijk borgen van de zorgcontinuïteit in de regio.

Wilt u een onderwerp agenderen binnen dit netwerk, neem dan contact op met uw contractmanager van de gemeente.

Waar kan ik informatie en tips vinden over jeugdhulp in tijden van corona?

Waar kunnen we terecht met vragen over de inkoop van specialistische jeugdhulp (SJH) 2021 door Amsterdam en de DUO gemeenten?

Vragen over de inkoop van de specialistische jeugdhulp 2021 en de planning kunt u stellen via het platform Negometrix. Hier vindt u ook veel informatie.