logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Wat is het verschil tussen doelen en resultaten?

Een resultaat is een directe vertaling van de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige/gezin (het ‘wat’). Deze staan omschreven in een perspectiefplan. Doelen worden opgesteld om toe te werken naar dat gewenste resultaat/de ondersteuningsbehoefte (het ‘hoe’). Deze worden opgenomen in het behandelplan van de jeugdhulporganisatie.

Wanneer zijn de doelen behaald?

De hoofdaannemer bepaalt samen met het gezin of de doelen uit het behandelplan zijn behaald. Ook wordt gekeken of de doelen invulling hebben gegeven aan het behalen van het gewenste resultaat, zoals omschreven in het perspectiefplan. Wanneer het gezin en de hoofdaannemer gezamenlijk hebben geconstateerd dat de hulpvraag en dus het resultaat is bereikt, kan de jeugdhulp worden afgesloten. In segment C vindt er mogelijk nog een evaluatie plaats met het lokale team.

Hoe te handelen als een gecontracteerde jeugdhulporganisatie en een gezin het er niet over eens zijn of de doelen zijn gehaald?

Bij een verschil van inzicht hebben allereerst het gezin en de jeugdhulporganisatie daarover contact. Een jeugdhulporganisatie moet altijd met het gezin achterhalen waardoor er een verschil van inzicht is ontstaan en er alles aan doen om tot overeenstemming te komen. Als het gezin en de jeugdhulporganisatie er samen niet uitkomen, kan het lokale team hier een rol in spelen.