logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het overzicht van de tarieven staat op de documenten en toolkit pagina, onder de kop Voor gecontracteerde jeugdhulporganisaties.

Waarop zijn de tarieven voor segment B vastgesteld?

De bedragen die zijn vastgelegd met jeugdhulporganisaties zijn door regio bestempeld als reële tarieven. Ze zijn gebaseerd op een gemiddelde, waardoor de inzet bij kind A wellicht zal leiden tot iets minder inzet (en dus kosten), en bij kind B tot meer inzet en kosten. De jeugdhulporganisatie heeft daarmee de verantwoordelijkheid om óók het kind te ondersteunen voor wie meer kosten gemaakt moeten worden.

Waarop zijn de tarieven in segment C vastgesteld?

Voor segment C is geen vast tarief per Profiel en Intensiteit combinatie  bepaald, omdat er teveel variatie zit in het ondersteuningsaanbod en daarbij behorende tarieven. Tijdens de contractonderhandelingen zijn afspraken gemaakt per jeugdhulporganisatie, waardoor iedere jeugdhulporganisatie ‘eigen’ tarieven per profiel en intensiteit combinatie heeft.

Hoe is het tarief voor duurzaam opgebouwd?

Het gaat hier om een jaartarief (12 maanden) dat maandelijks wordt gefactureerd in 12 gelijke delen. De jeugdhulporganisaties en de regio hebben in het tarief alle relevante onderdelen opgenomen, zodat een jeugdhulporganisatie in staat is om alles te doen wat nodig is om het doel te behalen.

Is er sprake van een gezinstarief?

Nee. Het profiel heeft betrekking op het gezin, het tarief heeft betrekking op de jeugdige. Er komt één perspectiefplan per gezin, maar de jeugdigen binnen dat gezin kunnen verschillende verwijzingen/SPIC’s nodig hebben en daarmee verschillende tarieven.

Is er een tarief voor onderaannemers vastgesteld?

Nee, de regio heeft geen tarief vastgesteld voor onderaannemers. Dat is namelijk een afspraak tussen hoofd- en onderaannemers.

Hoe past het Pgb in het nieuwe beleid?

Het Pgb-beleid is een lokale verantwoordelijkheid. In de lokale verordening is vastgelegd hoe elke gemeente hiermee omgaat. De regiogemeenten hebben geprobeerd het Pgb- en jeugdbeleid zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.