logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Wat is een behandelplan?

Een behandelplan is een plan dat de gecontracteerde jeugdhulporganisatie samen met het gezin opstelt. In dit plan worden de door de jeugdige te behalen (specifieke) doelen geformuleerd. Deze doelen dragen bij aan (een of meerdere van) de resultaten die beschreven zijn in het perspectiefplan van het gezin. Het behandelplan geeft daarmee concreet invulling aan de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige. In het geval van meerdere jeugdhulporganisaties, stelt de hoofdaannemer samen met het gezin één behandelplan per persoon op. Het behandelplan wordt nooit gedeeld met de gemeente en het lokale team.

Wat is het verschil tussen een behandelplan en perspectiefplan?

In het perspectiefplan staan gewenste resultaten die het gezin wilt bereiken beschreven. Een resultaat is een directe vertaling van de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige/gezin (het ‘wat’). In een behandelplan staan doelen omschreven die bijdragen aan deze resultaten, zoals vastgelegd in het perspectiefplan. Doelen worden opgesteld om toe te werken naar dat gewenste resultaat/de ondersteuningsbehoefte (het ‘hoe’). De gecontracteerde jeugdhulporganisatie stelt het behandelplan op, en geeft inzicht in hoe de opgestelde resultaten van het perspectiefplan concreet bereikt worden. Zie doelen en resultaten voor verdere toelichting.

Is het behandelplan inzichtelijk voor de jeugdige/gezin?

Ja, het behandelplan is inzichtelijk voor de jeugdige/ gezin, want het gaat over hun eigen behandeling/begeleiding. Een jeugdige/ gezin kan het eigen behandelplan altijd bij de jeugdhulporganisatie opvragen. Indien een jeugdige ouder is dan 16 jaar, moet de privacywetgeving in acht worden genomen. Dit houdt in dat de jeugdige toestemming moet geven voor het delen van het behandelplan met het gezin. Let op: gemeenten hebben geen zicht op de inhoud van het behandelplan.

Wie is er verantwoordelijk voor het behandelplan?

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het behandelplan. Hij houdt dus de regie op de doelen die in het behandelplan genoemd zijn. Dat geldt ook als de jeugdige voor het behalen van een aantal van deze doelen, bij een onderaannemer jeugdhulp krijgt.

Hoe, wanneer en door wie wordt het behandelplan afgesloten?

Het gezin en de jeugdhulporganisatie sluiten het behandelplan af in samenspraak met elkaar. Hierna vindt de evaluatie plaats met het lokale team over het behalen van resultaten, zoals geformuleerd in het perspectiefplan.