logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Wat houdt een indicatie van een verwijzer in?

De term ‘indicatie’ wordt in de nieuwe systematiek niet meer gebruikt. Een wettelijk verwijzer stelt samen met het gezin vast wat de ondersteuningsbehoefte is. Op basis van die behoefte wordt door de verwijzer een akkoord gegeven op de inzet van specialistische jeugdhulp, aan de hand van een inschatting van segment, ondersteuningsprofiel en intensiteit (SPIC). De gecontracteerde  jeugdhulporganisatie toetst deze inschatting en gaat vervolgens aan de slag met het behalen van het resultaat en het opstellen van een behandelplan dat daarmee in lijn is.

Dient de huisarts voor segment C te verwijzen naar het lokale team?

De insteek van de gemeente is dat huisartsen en lokale teams nauw met elkaar samenwerken. De reden hiervoor is dat huisartsen niet altijd voldoende tijd hebben om samen met het gezin de gezinscontext/problematiek in kaart te brengen. Het lokale team heeft die mogelijkheid wel, en zo kunnen de huisarts en het lokale team samen iets voor het gezin betekenen (de praktijkondersteuner is daar een goed voorbeeld van).

Wanneer de huisarts verwijst naar een gecontracteerde jeugdhulporganisatie in segment C zonder contact op te nemen met het lokale team, is het de verantwoordelijkheid van de gecontracteerde jeugdhulporganisatie om dit alsnog te doen. In segment C is een perspectiefplan en akkoord van het lokale team namelijk verplicht. Het lokale team kan de jeugdige/ gezin ondersteunen bij het invullen van het perspectiefplan, en accordeert het plan.

Verwijst een gecertificeerde instelling in Segmenten, Profielen en Intensiteiten (SPIC)?

Ja, een gecertificeerde instelling is een wettelijke verwijzer. Alle wettelijke verwijzers brengen de ondersteuningsbehoeften breed in kaart en verwijzen met een SPIC.

Is Veilig Thuis een verwijzer?

Nee, Veilig Thuis kan alleen in crisissituaties crisisjeugdhulp (profiel 11) inzetten. Hier is geen verwijzing voor nodig.

Is er verbinding met het landelijk arrangement?

Het is altijd mogelijk om een jeugdige door te verwijzen naar een landelijk werkende instelling op basis van de afspraken tussen landelijk werkende jeugdhulporganisaties en de VNG. Deze verwijzing vindt pas plaats nadat de gecontracteerde specialistische jeugdhulporganisaties geen mogelijkheid zien om de betreffende jeugdige/gezin te ondersteunen.

Hoe werkt doorverwijzen?

Het doorverwijzen of afsluiten van de jeugdhulp zonder overleg is niet mogelijk. De gecontracteerde jeugdhulporganisatie, of in het geval van meerdere organisaties, de hoofdaannemer, heeft na de verwijzing van een wettelijke verwijzer de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is. Indien nodig kan de hoofdaannemer in overleg met de jeugdige/gezin onderaannemers inzetten.  Op de veelgevraagd pagina over acceptatie- en beginselplicht is dit verder toegelicht.

Wanneer de hoofdaannemer constateert dat het resultaat niet kan worden behaald (om welke reden dan ook, soms zijn er zeer terechte redenen waarom dat niet kan), neemt de hoofdaannemer contact op met het lokale team. Samen met de jeugdige/gezin wordt besproken dat er meer/andere jeugdhulp nodig is.

Is er een format voor een verwijzing?

Elke verwijzer gebruikt een eigen verwijsbrief (bijvoorbeeld een papieren verwijzing of per e-mail). Hier is geen format voor.