logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Hoe koopt de regio specialistische jeugdhulp in?

De veertien regiogemeenten organiseren gezamenlijk de specialistische jeugdhulp. Dit betekent dat de gecontracteerde jeugdhulporganisaties één contract hebben dat geldt voor de veertien gemeenten. Meer informatie over de kern van de werkwijze specialistische jeugdhulp staat op de algemene pagina en op de veelgevraagd pagina algemeen.

Hoe gaat een inschrijfronde in zijn werk?

Op de pagina Inkoop staat meer informatie opgenomen over de inschrijfrondes. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het regionaal ondersteuningsteam.

Als een jeugdhulporganisatie besluit de praktijk te sluiten, wat moet deze jeugdhulporganisatie dan regelen?

De jeugdhulporganisatie is zelf verantwoordelijk voor een correcte afhandeling. Dat betekent dat de jeugdhulporganisatie kan kiezen om de cliënten uit te behandelen binnen de looptijd van het contract, ofwel te zorgen voor een goede overdracht naar een andere gecontracteerde jeugdhulporganisatie. Dit gebeurt in samenspraak met het gezin. Daarnaast dient de jeugdhulporganisatie de cliënten hier tijdig over te informeren. Wanneer een jeugdhulporganisatie besluit te stoppen met de praktijk of met het behandelen van jeugdigen, informeert de jeugdhulporganisatie hier ook de regio over. Dit kan via het algemene e-mailadres: info.zorgomregio@amsterdam.nl.

Waar staan de eisen waaraan een jeugdhulporganisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een contract met de regio?

De eisen die worden gesteld aan gecontracteerde jeugdhulporganisaties staan in het inkoopdocument segment B. Deze is te vinden op de inkooppagina. Verder dienen jeugdhulporganisaties te voldoen aan de in de Jeugdwet gestelde kwaliteitseisen. Deze staan in het Kwaliteitskader Jeugd, te vinden op de pagina alle documenten.