logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Justis geeft Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) uit. Op de website van Justis staat uitgebreide informatie opgesteld over de VOG en hoe je deze aanvraagt. Dit verschilt per organisatie.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Een VOG is een bewijs van goed gedrag en is persoonsgebonden. Uit de verklaring blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden, geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie.

Wanneer is een VOG nodig?

De overheid heeft in regelgeving vastgelegd voor welke beroepen een VOG verplicht is. In het geval van werken met jeugdigen, is wettelijk vastgesteld dat elke medewerker een VOG moet hebben.

Wanneer verloopt een VOG?

De VOG moet elke drie jaar worden vernieuwd.

Is een kopie van een VOG voldoende?

Nee, een kopie van een VOG volstaat niet. Op originele VOG’s zit een watermerk aan de hand waarvan de rechtsgeldigheid wordt gecontroleerd. Bij kopieën is dit watermerk niet meer zichtbaar, waardoor die controle niet kan worden uitgevoerd.

Hoe kan een VOG aangevraagd worden?

Op deze pagina is het mogelijk om het formulier te downloaden voor de aanvraag van een VOG (in de rechter kolom onder downloads). Het volledig ingevulde aanvraagformulier levert de desbetreffende medewerker in bij de afdeling Burger- of Publiekszaken van de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. De aanvraagtijd verschilt per gemeente.

Is de VOG aanvraag voor een SKJ-registratie ook geldig in de regio?

Nee, helaas is het niet mogelijk de VOG voor SKJ-registratie te gebruiken in de regio. De VOG voor de SKJ verschilt namelijk op een aantal wezenlijke onderdelen van de door de regio gevraagde VOG:

  • 2.4 Algemeen screeningsprofiel, punt 11 ‘Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen’ en punt 71 ‘Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen’;
  • 2.5 Bijzondere omstandigheden m.b.t. de aanvraag ‘Behandeling van minderjarigen en dat kan inhouden alleen met een minderjarige in een (afgesloten) behandelkamer zijn.

Controleert de regio de aanwezigheid van VOG’s?

Ja en nee:

  • Ja, de regio controleert de aanwezigheid van VOG’s bij kleinere gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, zoals vrijgevestigden, eenpitters en groepspraktijken. Dit is noodzakelijk omdat de regio formeel opdrachtgever is van deze groep aanbieders. De controle vindt plaats op steekproefbasis. De gemeente Amsterdam voert deze steekproef namens de regiogemeenten ieder jaar uit. Een selectie van aanbieders ontvangt een brief met de vraag om de originele en geldige VOG’s aan te leveren.
  • Nee, de regio controleert niet de aanwezigheid van VOG’s bij grotere gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, zoals instellingen.

Waar moeten de VOG(‘s) naar toegestuurd worden?

Het verschilt per organisatietype of dit nodig is, zie ook bovenstaande vraag: ‘Controleert de regio de aanwezigheid van VOG’s?’ Wanneer de specifieke jeugdhulporganisatie een brief heeft ontvangen met de vraag om de originele en geldige VOG’s aan te leveren bij de regio, is dit het adres waar deze naartoe gestuurd moeten worden:

Gemeente Amsterdam
t.a.v. Regionaal Ondersteuningsteam Jeugdhulp
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam