logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Uitzonderlijke casuïstiek: moet een kind met uitzonderlijke, zware casuïstiek ook binnen de lumpsum worden behandeld?

In principe wordt alle zorg vanuit de lumpsum betaald. Er wordt altijd in overleg verwezen naar een kernpartner. De kernpartners overleggen met elkaar over hoe het kind het beste geholpen kan worden, waarbij het kind niet onnodig op hulp moet wachten.

Wanneer meerdere kernpartners hulp bieden aan 1 client, vanuit welke lumpsum wordt dit dan betaald?

Indien een KP een andere KP inzet, dan gaan de kosten voor de zorg uit de lumpsum van alle betrokken kernpartners voor het deel dat zij zelf leveren.