logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Mag naast een verwijzing naar een Kernpartner, ook nog een B spic ingezet worden?

Nee, dat mag niet. Zie ook de Matrix in het administratieprotocol, blz 26.

Hoe werkt Samenloop?

Op de laatse pagina van het administratieprotocol is de zogeheten Samenloopmix opgenomen.