logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Mag naast een verwijzing naar een Kernpartner, ook nog een B spec ingezet worden?

Nee, dat mag niet. Zie ook de Matrix in het administratieprotocol, blz 30.

Hoe werkt Samenloop?

Op de laatse pagina van het administratieprotocol is de zogeheden Samenloopmix opgenomen.