logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Moet er bij verlengde jeugdhulp, wanneer de jeugdige 18 jaar wordt, opnieuw verwijzing gedaan worden of loopt deze automatisch mee in de lumpsum

Ja:

Er moet een nieuwe verwijzing worden afgegeven samen met een integraalplan/ behandelplan. voor meer informatie over de inhoud van het integraalplan zie het administratieprotocol per regio.