logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Kan een verwijzer bepalen / afdwingen welke onderaannemer ingezet moet worden?

Nee, dat kan niet. Het is aan de kernpartner(s) om te bepalen welke hulp ingezet moet worden en door wie.

Kan er naar meerdere kernpartners worden verwezen?

Nee, dat kan niet. Er moet naar 1 kernpartner worden verwezen.