logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Met conversie wordt bedoeld de administratieve omzetting van huidige cliënten (2017) die langdurige zorg nodig hebben naar de administratieve afspraken specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari 2018. Op deze pagina leest u meer over dit proces.

Per 1 januari 2018 wordt gewerkt met Segment Profiel Intensiteit Combinaties (SPIC’s). Deze profielen zijn bedoeld om duidelijke resultaats- en financiële afspraken te maken tussen gemeenten (lokale teams) en de hoofdaannemers uit segment B en C. Deze vervangen de huidige producten en tarieven. De nieuwe manier van werken geldt zowel voor jeugdigen die na 1 januari 2018 starten in een specialistisch ondersteuningstraject als voor jeugdigen die nu ondersteuning krijgen die na 1 januari 2018 doorloopt. Voor de overgang van deze bestaande groep naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2018 hebben de gemeenten samen met een werkgroep van aanbieders de conversie-strategie uitgewerkt.

Conversie-strategie

De belangrijkste twee onderdelen uit de conversie-strategie zijn:

  1. Bestaande cliënten met een duurzaam profiel krijgen ook na 1 januari 2018 langdurige ondersteuning en worden zoveel als mogelijk ‘overgezet’ naar het nieuwe stelsel op basis van een SPIC.
  2. Voor de cliënten met een niet-duurzaam profiel wordt de in 2018 resterende ondersteuning afgekocht door een factuurbetaling vooraf. Dit voorkomt enerzijds dat een zeer grote groep cliënten inhoudelijk moet worden omgezet naar een nieuwe SPIC, en anderzijds dat gedurende 2018 met twee administraties moet worden gewerkt.

Tenslotte biedt de conversiestrategie een oplossing voor het conversievraagstuk dat ontstaat door de landelijk overeengekomen stopzetting van de DBC-systematiek per 1 januari 2018.

Wie doet wat?

Vanwege de voorbereidingen van de conversie-strategie hebben aanbieders gecontracteerde voor zowel 2017 als 2018 hierover bericht ontvangen. Hen is gevraagd om het aantal duurzame patiënten in kaart te brengen plus een eerste opzet van gerelateerde SPIC’s aan te leveren. Bekijk hier de product-codes van de SPIC.

Heeft u aanvullende vragen, of wilt u meer weten over conversie? Bekijk bij veel gevraagd of neem contact op.