logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Sinds maart 2017 is het implementatieproces aangebroken. Tijdens deze periode is er veel werk aan de winkel om de vernieuwde werkwijze voor de specialistische jeugdhulp 2018 te realiseren. Denk hierbij aan het inkopen van contracten (inkoop) en het overzetten van jeugdhulptrajecten naar de nieuwe werkwijze (conversie). Gemeenten, aanbieders en verwijzers zorgen samen dat iedereen klaar is voor de nieuwe aanpak. Op deze pagina vindt u informatie over dit implementatieproces.

De implementatie

Sinds de start van het implementatieproces zijn jeugdhulpaanbieders, lokale teams en gemeenten hard aan de slag om te oefenen met het nieuwe werkproces. Professionals volgen trainingen voor een nieuwe manier van werken waarbij zij meer handelingsvrijheid en meer oog en verantwoordelijkheid voor het resultaat hebben. Lokale teams oefenen met het Perspectiefplan. Administratieve systemen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders worden op orde gebracht en op elkaar afgestemd. Zo is 2017 behalve een implementatieperiode ook een leer- en ontwikkeljaar.

Bijeenkomsten

Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten en trainingen gepland. Bekijk de pagina voor het actuele overzicht. Daarnaast zijn er bijeenkomsten, trainingen en oefensessies voor artsen, Gecertificeerde Instellingen, lokale teams en gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die door de afzonderlijke gemeenten georganiseerd worden en op maat zijn.

Vernieuwde inkoopstrategie

De nieuwe inkoopstrategie is een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie: gemeenten kopen jeugdhulp niet meer in op het niveau van producten of programma’s, maar op het niveau van te behalen resultaten. Begin april 2016 spraken 65 aanbieders en de 14 wethouders uit de regio over de nieuwe inkoopstrategie en benodigde veranderingen. Er is een gedeeld beeld bij aanbieders en gemeenten dat de beoogde transformatie in de jeugdhulp bereikt wordt met de nieuwe inkoopsystematiek maar de implementatie ervan vraagt om een grote inspanning van gemeenten, aanbieders, en verwijzers.

Bekijk de pagina Inkoop 2018 onder Contractering voor lopende aanbestedingen in de regionale specialistische jeugdhulp.

Projectteams

Er zijn regionale werkgroepen en themagroepen, samengesteld uit medewerkers van de verschillende regiogemeenten, aanbieders en lokale teams. Een aantal werkgroepen heeft een eigen pagina op deze site.