logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Let op! De informatie op deze pagina gaat over specialistische jeugdhulp 2015 tot en met 2017.

NZA tarieven (geldig tot en met 2017)

De tarieven JGGZ zoals vastgesteld in de contracten 2016 zijn de volgende:

tarieven 2014 tarieven 2016
gedurende 2015: instellingen gebruiken x
gedurende 2015: vrijgevestigden gebruiken x
gedurende 2016: instellingen gebruiken x
gedurende 2016: vrijgevestigden gebruiken x

Let op: u heeft contractueel NZA percentages op de tarieven afgesproken. Neem de tariefafspraken mee in het verwerken van uw factuur.

Ziekenhuizen 

Vier ziekenhuizen (OLVG, BovenIJ, WLZ en ZMC) zijn gecontracteerd voor het leveren van Jggz hulp door kinderartsen. Ziekenhuizen / kinderartsen dienen declaraties in bij de gemeenten waar de kinderen woonachtig zijn. Zie de bijlagen voor de instructies en de formats (iJW).

Vrijgevestigden en groepspraktijken

Factsheets voor de gemeente Amsterdam