logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Komende tijd informeren wij jeugdhulporganisaties via werkberichten per email, over ontwikkelingen in de implementatie van resultaatgerichte jeugdhulp 2018 voor kind én gezin. In de werkberichten geven we aan wat nu belangrijk voor de jeugdhulporganisaties is, en herinneren we aan zaken die zij op orde dienen te hebben ter bevordering van de soepele overgang.

Werkbericht berichtenverkeer 6-12-2017

Dit werkbericht is voor de administratie van alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties van de regio. Vanaf 1 januari 2018 wordt in de regio gewerkt met de hele reeks van het berichtenverkeer. Omdat het berichtenverkeer de ruggengraat vormt van de communicatie over de jeugdhulp met de jeugdhulporganisaties, speelt het een essentiële rol in de toegang naar de hulp en de doel- en rechtmatige verwerking. Vanwege de functie en omdat de jeugdhulp regionaal is ingekocht, is het zowel voor de jeugdhulporganisaties als gemeenten van belang dat regionaal eenduidig wordt omgegaan met het berichtenverkeer.

In dit werkbericht wordt uiteengezet welke gevolgen er zijn wanneer het berichtenverkeer niet wordt gevolgd hoe de regio om gaat met het berichtenverkeer.

Belang berichtenverkeer

Het berichtenverkeer speelt een rol in:

  • Toegang tot zorg (zoals opgenomen in het administratieprotocol).
  • De informatie die te zien is in het Regionaal Administratie Platform (RAP).
  • Uniformiteit en het realiseren van de administratieve lastenverlichting.
  • Betalingen (er wordt pas betaald bij een stop- en startzorgbericht).

Consequenties onjuist hanteren berichtenverkeer

Berichttype Gevolg
315 Wanneer een jeugdige bij een gecontracteerde jeugdhulporganisatie aankomt waarvoor zij nog geen bericht van toewijzing (301) hebben ontvangen van de gemeente, moet de jeugdhulporganisatie eerst een toewijzing aanvragen middels een jw315 bericht. Wanneer de jeugdhulporganisatie dit niet doet en later wel een declaratie stuurt, wordt deze afgekeurd. Zonder 301 bericht van de gemeente ontvangt de jeugdhulporganisatie geen declaratie.
305 Wanneer er bij het starten van de zorg geen ‘startzorg bericht’ is verstuurd, zal de 70% factuur of de maandelijkse factuur worden afgekeurd of achteraf verrekend.
307 Wanneer er bij afsluiting van de zorg geen ‘einde zorg bericht’ is verstuurd, zal de 30% factuur of de maandelijkse factuur worden afgekeurd of achteraf verrekend.
303 Declaraties die buiten het berichten verkeer worden verstuurd, worden niet geaccepteerd en niet betaald.
321 DBC facturen (321) voor in 2018 geleverde Jeugdhulp worden niet geaccepteerd en niet betaald.

 

Werkwijze

Vanaf 1 januari wordt alleen nog maar gecommuniceerd via het berichtenverkeer, zoals opgenomen in het administratieprotocol. Bij onjuiste hantering van het berichtenverkeer door jeugdhulporganisaties ondernemen de backoffices van de gemeenten de volgende acties:

Op het moment dat niet wordt gecommuniceerd via het berichtenverkeer geldt dat:

  • De eerste keer telefonisch contact wordt opgenomen, waarbij wordt benadrukt dat er volgens het berichtenverkeer moet worden gewerkt. De jeugdhulporganisatie krijgt de kans om de actie te herstellen.
  • De tweede keer een bericht (e-mail) wordt gestuurd waarin wordt aangegeven dat niet de juiste procedure is gevolgd. De jeugdhulporganisatie krijgt de kans om de actie te herstellen.
  • De derde keer er sprake is van uitval, dit wordt per e-mail aan de aanbieder duidelijk gemaakt.

Nb. Deze regels gelden voor de regionaal gecontracteerde aanbieders. Voor lokale teams maken gemeenten lokale afspraken.

Vragen