logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 1 november 2019

Jeugdzorgplusinstelling De Koppeling ziet af van het afzonderen van jongeren met agressief of complex gedrag in een speciale ruimte. De separeerruimte is per 31 oktober definitief buiten gebruik. Een mooie stap in het verbeteren van de jeugdhulp.  

 

De separeerruimte, die al 9 maanden niet meer is gebruikt, is gesloten, omdat de instelling geen gedwongen afzonderingen meer wil. Professionals zijn getraind om bij een dreigende escalatie anders te handelen: beter naar de kinderen te luisteren en het eerder te signaleren als kinderen in de knel zitten. Dat voorkomt bij kwetsbare kinderen nieuwe trauma’s en creëert meer veiligheid.

Grote verandering
Het sluiten van de separeerruimte is een mijlpaal in een grotere beweging die De Koppeling is gestart: het verminderen van de dwang en drangmaatregelen. De gemeenten Amsterdam en regio faciliteren met het Programma Transformatie Jeugd meerdere initiatieven in de regio om de hulp aan kwetsbare kinderen, jongeren en ook de ouders te verbeteren.

Lees meer