logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Op deze site geeft het regionale samenwerkingsverband Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland (AA-ZAWA) informatie over de vernieuwing in de jeugdhulp en over de inkoop van jeugdhulp in deze regio en is primair bedoeld voor jeugdhulpaanbieders, de samenwerkende gemeenten en verwijzers van jeugdhulp.

Op deze website zijn de regels van de privacywetgeving (AVG) toegepast.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA is ook niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Informatie gebruiken

Het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, fotomateriaal, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Het regionale samenwerkingsverband AA-ZAWA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Contact opnemen

Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt ons dit laten weten via de contactpagina. Via het contactformulier kunt u ook een verzoek doen voor gebruik van informatie of materiaal anders dan voor persoonlijk gebruik.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

  • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een contactformulier al heeft ingevuld.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Amsterdam.nl maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Wij gebruiken deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Deze cookies kunnen wij niet herleiden tot een pc of individu, verzamelen via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruiken de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.