logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam

De verwijsindex is een landelijk gekoppeld instrument uit de Jeugdwet. Het geeft een professional de gelegenheid zichzelf in een vroeg stadium – wanneer er alleen nog zorgen zijn – zichtbaar en vindbaar te maken als betrokkene bij een jeugdige. Zo kunnen verschillende professionals elkaar vinden en contact leggen.

In de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. Deze regionale verwijsindex, waarin de veertien regiogemeenten samenwerken, is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex.

Naar de website van MULTIsignaal regio Amsterdam 

Download de app voor professionals van MULTIsignaal

Meer informatie voor professionals

Technische ondersteuning

Vragen?

Stuur een email naar MULTIsignaal: multisignaal@amsterdam.nl.