logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam

De verwijsindex is een instrument uit de Jeugdwet en een belangrijk hulpmiddel voor onder andere vroegsignalering. Het geeft een professional de gelegenheid zichzelf in een vroeg stadium – wanneer er alleen nog zorgen zijn – zichtbaar en vindbaar te maken als betrokkene bij een jeugdige. Hierdoor komen professionals met elkaar in contact als zij over dezelfde jeugdige een signaal afgeven. In de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. Deze regionale verwijsindex, waarin de veertien regiogemeenten samenwerken, is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex.

Vijf redenen om de verwijsindex te gebruiken

  1. Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen de jeugdige ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  2. De verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van de jeugdige zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  3. Professionals uit verschillende gebieden kunnen elkaar vinden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, veiligheid.
  4. De regionale verwijsindexen zijn aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen jeugdigen in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere gemeente.
  5. De verwijsindex regelt het veilig en volgens de regels uitwisselen van informatie.

Hoe werkt het?

De professional meldt zich aan in de verwijsindex en geeft daarbij naam, adres en BSN van de jeugdige waarover hij zorgen heeft. Er ontstaat een ‘match’ wanneer een andere professional een signaal afgeeft over dezelfde jeugdige. Er komt ook een match met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Bij een match krijgen de professionals elkaars contactgegevens toegestuurd. In de verwijsindex wordt geen inhoudelijke informatie over wat er aan de hand is opgenomen.

De verwijsindex voldoet aan alle wettelijke regels voor privacy. Een professional laat aan de ouders (tot 16 jaar) en de jeugdige (vanaf 12 jaar) weten dat hij een signaal afgeeft. Ouders en jeugdigen hebben het recht een bezwaar in te dienen tegen het gebruik van de verwijsindex bij de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Na twee jaar wordt het signaal automatisch inactief; het blijft dan nog 5 jaar in het archief.

Welke professionals kunnen een melding achterlaten?

Dit is een grote groep. Denk aan leraren, leerplichtambtenaren, (huis)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin, lokale teams, medewerkers van bureau Halt, jeugdhulpverleners en medewerkers van de (jeugd)GGZ, de jeugdbescherming, Veilig Thuis en de kraamzorg.

Ondersteuning bij het gebruik van de verwijsindex

MULTIsignaal is online bereikbaar en kan ook worden gekoppeld aan het eigen systeem van een organisatie. Voor de professionals is een app voor telefoon of tablet beschikbaar. MULTIsignaal biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het gebruik van de verwijsindex.

Meer informatie voor professionals

Technische ondersteuning

Vragen?

Stuur een email naar MULTIsignaal: multisignaal@amsterdam.nl.