logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam

De verwijsindex is een landelijk gekoppeld instrument uit de Jeugdwet. Het geeft een professional de gelegenheid zichzelf in een vroeg stadium – wanneer er alleen nog zorgen zijn – zichtbaar en vindbaar te maken als betrokkene bij een jeugdige. Zo kunnen verschillende professionals elkaar vinden en contact leggen.

In de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. Deze regionale verwijsindex, waarin de veertien regiogemeenten samenwerken, is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex.

Naar de website van MULTIsignaal regio Amsterdam 

Download de app voor professionals van MULTIsignaal

 

Met MULTIsignaal vind je andere professionals die betrokken zijn bij jouw cliënt:

  • collega’s uit andere domeinen: welzijn, gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid.
  • collega’s uit andere delen van het land.
  • collega’s die betrokken zijn bij andere leden van het gezin.

 

Hier lees je de ervaringen van Amsterdamse professional uit verschillende domeinen.

MULTIsignaal is heel makkelijk in het gebruik. We hebben tools om je te ondersteunen bij de communicatie. Bijvoorbeeld:

—  Regionale richtlijn signaleren – een richtlijn over het inzetten van MULTIsignaal

—  MULTIsignaal toolkit met o.a. infobrieven voor ouders

—  Flyers voor ouders – in Nederlands, Engels, Turks en ‘Gewone Taal’

—  Verhalen van jeugdigen en professionals over hun ervaringen

—  Infographic over het verschil tussen Meldcode en verwijsindex

Bovenstaande en meer, waaronder ook de data voor de online inlooptrainingen, staat ook op onze website (die komend jaar wordt gemoderniseerd).

Vragen?
Mail Mitch van Dijk Accounthouder MULTIsignaal a.i.