logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Specialistische jeugdhulp is voor jeugdigen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. In de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben de jeugdhulporganisaties en veertien regiogemeenten de handen ineens geslagen. Zij werken nauw samen om deze jeugdigen en gezinnen jeugdhulp te bieden die bij hen past, aansluit bij de vraag van jeugdige en gezin en meetbaar het gewenste resultaat oplevert. Het motto van de specialistische jeugdhulp is: doen wat nodig is, het resultaat telt!

In januari 2018 is gestart met de vernieuwde werkwijze. Deze is gericht op het vergroten van effectiviteit en efficiëntie in de jeugdhulp.  De insteek is om breder te kijken naar wat het gezin aan ondersteuning nodig heeft – op alle leefdomeinen en op langere termijn. In samenhang daarmee kopen de regiogemeenten de specialistische jeugdhulp niet langer in als losse producten, maar als onderdeel van een breder perspectiefplan dat vooraf wordt opgesteld. Hierin staat de ondersteuningsbehoefte van het gezin centraal.

De kenmerken van de specialistische jeugdhulp in de regio zijn:

  • Eigen regie door ouders centraal, waar nodig met ondersteuning door het lokale team;
  • Samenhangende hulp op alle leefdomeinen voor gezinnen die dat nodig hebben. Denk aan huisvesting, schulden of andere vraagstukken binnen de leefwereld van het gezin;
  • Meer handelingsvrijheid voor de professionals;
  • Een vast, helder en reëel tarief voor eenvoudige vormen van jeugdhulp;
  • Een verlichting van de administratieve last;
  • Duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van professionals (hoofdaannemerschap);
  • Een verantwoorde besteding van het budget;
  • Meetbare resultaten en daarmee inzicht in kwaliteit van de jeugdhulp.

Belangrijkste begrippen

In de regio werken we met de volgende begrippen. Klik op de term voor uitleg en informatie:

Daarnaast staan op de documenten en tookit pagina relevante documenten, factsheets en voorbeelden over de regionale specialistische jeugdhulp.

Blijf op de hoogte

De regio stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar betrokkenen en geïnteresseerden over de laatste ontwikkelingen, updates en informatie omtrent specialistische jeugdhulp. Wilt u deze ook ontvangen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief. Daarnaast worden vanuit de regio regelmatig informatieve bijeenkomsten georganiseerd. Bekijk het actuele overzicht.

Meer weten?

Op de pagina ‘Over ons’ staat meer achtergrondinformatie over de regionale samenwerking.