logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 29 januari 2020

De gemeente Amsterdam deed een vooraankondiging over de beoogde aanbesteding van Specialistische Jeugdhulp. Amsterdam is voornemens om in 2020 een aanbesteding te doen voor de inkoop van Specialistische Jeugdhulp, waarbij de nieuw te sluiten overeenkomsten zullen ingaan op 1 januari 2021. Deze aanbesteding is nu in voorbereiding. Hoe de (boven)regionale samenwerking er na 2021 uitziet en wat de definitieve omvang van deze aanbesteding is, wordt naar verwachting eind februari duidelijk.

Om aanbieders en verwijzers, de markt, op de hoogte te houden van de beoogde richting, de keuzes die de gemeente maakt en van het beoogde tijdpad, staat de vooraankondiging op TenderNed, met een koppeling naar Negometrix.

Op Negometrix is een document beschikbaar met meer informatie. Alle informatie die in de aanloop van de publicatie van de opdracht wijzigt of concreter wordt, wordt via Negometrix openbaar gedeeld via de Vraag & Antwoord module.