logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 20 mei 2020

De specialistische jeugdhulp laten aansluiten in de buurt, dichtbij de gezinnen. Expertise toevoegen zodat de kracht van gezinnen en betrokkenen wordt versterkt. Dat is de opdracht van Janet Schut en Arnoud de Klijne, kwartiermakers van het project Jeugdspecialist in de buurt. Janet richt zich op inhoudelijke vraagstukken, Arnoud richt zich vooral op leren en reflecteren.

Wat houdt het project in?

De Jeugdspecialist in de Buurt is een samenwerking van verschillende jeugdhulpaanbieders: Spirit, Altra, De Opvoedpoli, de Bascule, Cordaan, MOC Kabouterhuis in nauwe samenwerking met de Ouder- en Kindteams, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, huisartsen, scholen, buurtteams. We gaan in Noord aan de slag met een pioniersteam. Stap voor stap ontwikkelen we met elkaar een nieuwe manier van werken, zodat kinderen en jongeren die specialistische jeugdhulp nodig hebben deze hulp dichtbij, in hun eigen buurt kunnen krijgen. Na een aanmelding door een verwijzer gaat eén van de teamleden in gesprek met het gezin en met de betrokkenen bij het gezin. De professionals hebben verschillende expertise en ervaring. Zij kunnen er snel bijgehaald worden om mee te denken of voor consultatie, of voor het inzetten van hulp.

Wat gaat er straks door dit project beter voor kinderen en gezinnen?

Straks is de specialistische jeugdhulp nauw betrokken bij de buurt en de hulp sluit goed aan op wat een gezin nodig heeft. We maken gebruik van de kracht van het gezin en van de kracht van de buurt. Het benutten van specialistische expertise en hulp wordt daarmee eenvoudiger en laagdrempelig. We laten zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij het gezin. We kijken breed naar wat nodig is en de oplossing wordt niet alleen gezocht in de jeugdhulp want de werkelijke aanleiding voor problemen en de oplossing liggen soms ergens anders bijv. op het gebied van financien of huisvesting of psychische problematiek van ouders etc. Dit vraagt een andere houding en kijk van de professional. Daarom is er binnen het project veel aandacht voor leren van elkaar en reflecteren.

Wat gaan jullie de komende tijd doen?

De komende tijd staat in het teken van kennismaking met de medewerkers in de buurt en het samenwerken in de wijk. Ook de manier van kijken naar gezinnen in een kwetsbare situatie, vraagt aandacht. Net als vragen over de werkwijze, bijvoorbeeld over wanneer en hoe je de hulp afrondt als je de verantwoordelijkheid en regie bij het gezin laat. En dan zijn er de praktische zaken, zoals het inrichten van een goed ICT-systeem en de inrichting van de toegang.

Waar hopen jullie over een jaar te staan?

Dat er aangesloten wordt bij gezinnen op een manier dat ze in hun kracht komen in plaats van dat er wordt overgenomen. Dat we breder kijken, en creatieve oplossingen verkennen die passen bij de vraag en niet uitgaan van een bepaald aanbod. En dat er gebruik wordt gemaakt van de oplossingen die er al zijn in eigen omgeving.