logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 23 maart 2021

Een jongeren die jou uitdaagt, een moeder die de confrontatie met je aangaat of het invoeren van nog een regel in een leefgroep. In allerlei situaties in ons werk, ambulant of residentieel, komen we tegen dat er strijd is of lijkt te ontstaan. Hiervoor zijn vaardigheden nodig om te de-escaleren.

In deze workshop staan we stil bij het thema de-escaleren en laten we zien dat de-escaleren niet alleen een interventie is, maar veel meer! We denken met elkaar na over onze eigen praktijk en delen theoretische inzichten en praktische voorbeelden om van de-escaleren meer een cultuur te maken.

Datum: dinsdag 20 april 2021
Tijd: 14:00 – 15:30 uur

De workshop wordt verzorgd door Petra Schaftenaar. Zij werkt als projectleider bij de Koppeling. Haar specialisaties zijn (onder andere) relationeel werken en dwangreductie in de gesloten zorg.

Meld je nu aan via: Workshop Jij voor de Jeugd: De-escalatie, meer dan een interventie? – Home (aanmelder.nl)

Let op! Er is een beperkt aantal plekken, wees er dus snel bij.