logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 31 mei 2022

Dit is een bericht van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

Beste zorgaanbieder,

Per 1 januari 2022 is de Raamovereenkomst Jeugdhulp, behorende tot de openbare Europese aanbesteding met I&A-nummer 2020/0025, in werking getreden. Het is binnen de aanbesteding mogelijk dat nieuwe partijen die voldoen aan alle eisen en voorwaarden, op een later tijdstip kunnen toetreden als Opdrachtnemer voor de resterende duur van de Raamovereenkomst. U kunt per 1 januari 2023 toe treden als zorgaanbieder.

De inschrijving voor de tussentijdse toetreding tot de inkoop Jeugdhulp bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer is vanaf 1 juni 2022 geopend.

Bent u geïnteresseerd?

Maak dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar via tti.jeugdhulp@amstelveen.nl. U ontvangt vervolgens van ons een e-mail met verdere instructies.

De inschrijving dient uiterlijk 1 oktober 2022 binnen te zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Amstelveen en Aalsmeer