logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 23 september 2022

22 september 2022

De gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) werken aan een gezamenlijk stelsel voor de enkelvoudige (ESJH) en hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH). De DUO gemeenten hebben na overleg met de gemeente Amsterdam besloten niet deel te nemen aan de aanbesteding van de ESJH die Amsterdam doet per 2024.

De samenwerking van Amsterdam en de DUO gemeenten rond de hoogspecialistische jeugdhulp verandert niet. De vier gemeenten blijven toewerken naar een gezamenlijk jeugdhulpstelsel, zowel voor de ESJH als de HSJH in 2027.

 

Geen deelname DUO aan aanbesteding ESJH per 2024

De vier gemeenten hebben de aanbesteding voor de ESJH per 2024 zorgvuldig en in nauw overleg voorbereid. In deze gesprekken kwamen verschillende overwegingen naar voren om in deze fase nog niet over te gaan tot de gezamenlijke aanbesteding. Voor Amsterdam is er een inhoudelijke en financiële noodzaak om in 2024 nieuwe contracten af te sluiten voor de ESJH. Bij de DUO gemeenten ligt er een andere financiële opgave, en daarbij bevinden de DUO gemeenten zich in een andere fase om tot een nieuw jeugdhulpstelsel te komen.

Er is een evident verschil in schaalgrootte tussen de gemeenten. Hoewel de DUO gemeenten te maken hebben met stedelijke problematiek kent de inrichting van jeugdhulp veelal een dorpskarakter. De DUO gemeenten werken in de ESJH met een aanzienlijk deel lokaal gewortelde zorgaanbieders. In het voorveld werken ze (gebiedsgericht) samen met lokale partijen, zorgaanbieders en de uitvoeringsorganisatie Duo+. Juist binnen de ESJH is het noodzakelijk de verbinding met het lokale veld te intensiveren en door te ontwikkelen.
Deze verschillen maken dat de vier samenwerkende gemeenten andere stappen te zetten hebben om tot een gezamenlijk jeugdhulpstelsel in 2027 te komen.

 

Wat betekent dit besluit voor u als huidige ESJH aanbieder?

Voor het jaar 2023 verlengen zowel de gemeente Amsterdam en de DUO gemeenten de huidige ESJH contracten. Naar verwachting start Amsterdam op 1 januari 2024 met nieuwe contracten voor de ESJH waar begin 2023 een aanbesteding voor start.

De DUO gemeenten zijn voornemens om ook na 2023 de huidige contracten te verlengen, en daarmee grotendeels binnen de huidige raamovereenkomst de ESJH voort te zetten. Als u als aanbieder zowel actief bent in Amsterdam als in de DUO gemeenten kunt u hierdoor mogelijk te maken krijgen met verschillende werkwijzen.

 

Wat betekent dit besluit voor u als verwijzer?

Er verandert weinig voor u. Verwijzers kunnen voor alle vier de gemeenten nog steeds doorverwijzen naar een groep zorgaanbieders binnen de ESJH. Informatie hierover is te vinden op de website www.ikzoekjeugdhulp.nl.

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u een mail sturen naar JeugdhulpAmsterdamDUO, email: jeugdhulp@amsterdam.nl.

Daarnaast kunt u de laatste ontwikkelingen volgen op deze website.