logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

In de Burcht vond afgelopen 29 juni een goedbezochte bijeenkomst plaats over de werkversie van het Perspectiefplan. Het Perspectiefplan is onderdeel van de hervormingen van het jeugdzorgstelsel die per 1 januari 2018 ingaan, en omschrijft onder andere welke ondersteuning het gezin in kwestie nodig heeft.

Onder leiding van Frank de Graaff (gemeente Amsterdam) is de werkversie van het Perspectiefplan uitvoerig besproken. Zorgaanbieders, leden van lokale teams, het jeugdplatform en beleidsmedewerkers van de gemeenten leverden veelzijdige en nuttige input. Tijdens de bijeenkomst zijn gedachten uitgewisseld over de verschillende aspecten, te denken aan de toegankelijkheid, praktische uitvoering en bijbehorende doelstellingen. Samen met de betrokken partijen is onder andere in kaart gebracht welke informatie nodig is om tot een volledig Perspectiefplan te komen, en hoe dit plan ouders en kinderen aanspreekt. Daarnaast hebben ouders en kinderen tijdens aparte oefensessies gelegenheid gekregen om te reageren op het Perspectiefplan.

De input wordt meegenomen bij het vaststellen van de definitieve versie. Vervolgens zal deze worden getoetst op de waarborging van de privacy, en gaat het langs de zorgaanbieders en ICT. Als deze fase is voltooid, is het Perspectiefplan definitief en klaar om per 1 januari 2018 ingevoerd te worden.