logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

De strategie voor het administratie omzetten van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel is als volgt:

Alle Herstel trajecten, de trajecten met een 70/30 betaling, lopen door in 2022. Hiervoor ontvangt u van de gemeenten een toewijzing met een nieuwe einddatum. Dit betekent dat u in 2022 bij afronding van het traject de 30% kan declareren (afronding bij doelrealisatie).

De Duurzame trajecten worden administratief omgezet naar het nieuwe stelsel. Hierbij ontvangen de aanbieders een nieuwe toewijzing op basis van de nieuwe productcodes met een signaal- of maatwerkbudget. Voor deze omzetting is een uitvraag bij de aanbieders in het huidige Segment C nodig omdat het bij de gemeenten aan inzicht ontbreekt in de ingezette Verblijfsproducten en onderaannemers.

Voor Duurzame toewijzing in segment B geldt dat de aanbieders een nieuwe toewijzing ontvangen met een signaalbudget. Uitzondering hierop zijn de aanbieders die ingeschreven zijn in perceel verblijf, zij ontvangen ook voor Duurzaam B een uitvraag (i.v.m. verblijf producten). Aanbieders met een Duurzame StapelSPIC ontvangen een maatwerk toewijzing ter hoogte van de huidige stapeling.

Planning

De start van de uitvraag zal plaats vinden vanaf half november 2021. Het geautomatiseerd verlengen van de herstel cliƫnten start eind november en begin december 2021.

Aanbieders hebben 4 weken de tijd om de uitvraagformulieren te verwerken en retour te zenden.