logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Actuele informatie over de inkoop 2022 vind je onder de tab ‘inkoop 2022‘.

Huidige inkoop (2021)

De regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben gezamenlijk (hoog)specialistische jeugdhulp ingekocht, oftewel, segment B en C. En D, wat staat voor dyslexie.

Duur van de contracten voor segment B

De huidige raamovereenkomsten voor segment B lopen tot en met 31 december 2021.

Segment C – Hoogspecialistische jeugdhulp

Van de 14 regiogemeenten hebben 13 gemeenten tot en met 31 december 2021 raamovereenkomsten voor segment C. Dit zijn alle gemeenten behalve Amsterdam: Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

In Amsterdam wordt de hoogspecialistische jeugdhulp (C-segment) in 2021 uitgevoerd door 10 zogenoemde ‘kernpartners’. Deze zijn na een aanbesteding in 2020 geslecteerd, waarmee een raamovereenkomst met hen is afgesloten. Met deze aanbieders wordt nu verder uitwerking gegeven aan het nieuwe stelsel.

Meer informatie vindt u onder Inkoop 2021 Amsterdam en DUO .

Segment D – dyslexie

In 2021 loopt de gezamenlijk ingekochte jeugdhulp in het D-segment door.