logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Normbudgetten

Gemeenten en aanbieders hebben samen afgesproken dat de kosten van hoog specialistische jeugdhulp tijdens het contractjaar 2021 binnen de financiële kaders van de gemeenten zullen blijven. Oftewel: het budget ligt vast voor 2021, en dit heet het ‘normbudget’. Daartoe zijn gemeenten voor 2021 met de segment C-aanbieders normbudgetten overeengekomen. Voor cliënten die vanuit het dwangkader instromen of cliënten die in 2020 in zorg waren en waarvan de zorg doorloopt in 2021, moet de zorg -ongeacht het bereiken van een normbudget- altijd doorgang vinden en betaald worden.

Amsterdam-Amstelland

Zodra de eindejaarsverwachting 2020 op aanbieder niveau het normbudget heeft bereikt mag de jeugdhulpaanbieder met de gemeente afspreken geen cliënten meer aan te nemen.
Aanbieders nemen direct contact op met gemeenten wanneer ze verwachten dat ze het afgegeven normbudget over 2020 dreigen te overschrijden. De verwijzers worden bij wijzigingen door de individuele gemeenten van de regio AA op de hoogte gebracht bij welke aanbieders cliënten kunnen instromen.

Zaanstreek-Waterland

Gemeenten en aanbieders hebben afspraken gemaakt over normbudgetten over 2021, de verwijzing naar alternatieve gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die wel ruimte in hun normbudgetten hebben, of de mogelijkheden tot instroom ondanks het bereiken van het normbudget. De verwijzers worden periodiek op de hoogte gebracht bij welke aanbieders cliënten kunnen instromen.