logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Normbudgetten

Met ingang van 1 januari 2018 hebben de regiogemeenten Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland en jeugdhulpaanbieders raamovereenkomsten voor specialistische jeugdhulp afgesloten. In de loop van 2018 is gebleken dat de inzet van hoog specialistische jeugdhulp leidt tot kostenoverschrijdingen bij Gemeenten. Partijen zijn in gesprek gegaan over de kosten van hoog specialistische jeugdhulp en hebben daarin afgesproken dat de kosten gedurende het contractjaar 2020 binnen de financiële kaders van de gemeenten dienen te blijven. Daartoe zijn gemeenten voor 2020 met de segment C-aanbieders normbudgetten overeengekomen. Voor cliënten die vanuit het dwangkader instromen of cliënten die in 2019 in zorg waren en waarvan de zorg doorloopt in 2020, moet de zorg ongeacht het bereiken van een normbudget altijd doorgang vinden en betaald worden.

Amsterdam-Amstelland

Zodra de eindejaarsverwachting 2020 op aanbieder niveau het normbudget heeft bereikt mag de jeugdhulpaanbieder met de gemeente afspreken geen cliënten meer aan te nemen.
Aanbieders nemen direct contact op met gemeenten wanneer ze verwachten dat ze het afgegeven normbudget over 2020 dreigen te overschrijden. De verwijzers worden bij wijzigingen door de individuele gemeenten van de regio AA op de hoogte gebracht bij welke aanbieders cliënten kunnen instromen.

Zaanstreek-Waterland

Zodra de eindejaarsverwachting 2020 op aanbieder niveau het normbudget heeft bereikt gaat de aanbieder in gesprek met de regionale contractmanager over de consequenties. Gemeenten en aanbieder maken vervolgens afspraken over een eventuele aannamestop, de verwijzing naar alternatieve gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die wel ruimte in hun normbudgetten hebben of de mogelijkheden tot instroom ondanks het bereiken van het normbudget. De verwijzers worden periodiek op de hoogte gebracht bij welke aanbieders cliënten kunnen instromen.