logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Deze pagina is onderdeel van Sturen op Resultaat.

De regiogemeenten kopen sinds 1 januari 2018 de specialistische jeugdhulp in op basis van resultaatsbekostiging. Om de effectiviteit van de jeugdhulp continu te verbeteren en vernieuwen, hebben zowel de jeugdhulpaanbieders als de regiogemeenten zicht nodig op de bereikte resultaten. Op basis van eenduidige resultaatgegevens wordt een (lerende) dialoog gevoerd en tijdig bijgestuurd waar nodig. Samengevat onder de noemer “Sturen op Resultaat”. De regio maakt gebruik van de landelijke outcome indicatoren.

Sturen op Resultaat (SOR) vindt plaats op de volgende niveaus:

  • Op cliëntniveau vindt het gesprek plaats tussen gezin, regiehouder en jeugdhulporganisaties betreffende de jeugdhulp en relatie met het perspectiefplan;
  • Op instellingsniveau vindt het gesprek plaats tussen contractmanagers en jeugdhulporganisaties betreffende geaggregeerde resultaten;
  • Op gemeentelijk en landelijk niveau vindt het gesprek plaats tussen beleid en uitvoering, de bestuurlijke tafel en met het VNG en het Rijk.

Gecontracteerde jeugdhulporganisaties hebben tijdens eerdere bijeenkomsten informatie ontvangen over SOR. Gezamenlijk zijn we toen opzoek gegaan naar een werkbare manier om de outcome indicatoren op te halen. Verdere inhoudelijke uitwerking is terug te lezen in het document “Prestaties in de Praktijk”.