logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Dit is een beknopte weergave van de handleiding van Sturen op Resultaat. De uitgebreide handleiding kun je hier downloaden. Klik op de hoofdstukken om direct naar de benodigde informatie te gaan.

Inhoudsopgave

 1. Deze handleiding
 2. Basisinformatie
 3. Voordelen voor zorgaanbieders
 4. Deelname
 5. Waaruit bestaat Sturen op Resultaat?
 6. Betrokken partijen
 7. Nuttige contactgegevens indien u hulp nodig heeft

1 Deze handleiding

Welkom bij de handleiding ‘Sturen op Resultaat’ (SOR) voor zorgverleners jeugdzorg die gecontracteerd zijn door de gemeenten:
Deze handleiding is bedoeld om u te helpen bij het aansluiten op SOR.
We leggen uit wat SOR is, wat u eraan heeft, hoe u kunt deelnemen en wat u kunt doen als u tegen problemen aanloopt.
Mocht u opmerkingen hebben over deze handleiding, laat het ons dan weten. We verbeteren graag om het u en uw collega’s makkelijker te maken.

2 Basisinformatie

Deelnemende gemeenten:

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam (inclusief Weesp)
 • Diemen
 • Edam-Volendam
 • Landsmeer
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend (inclusief Beemster)
 • Uithoorn
 • Waterland
 • Wormerland
 • Zaanstad

SOR is voor alle bovenstaande gemeenten exact hetzelfde. Hoewel er in de diverse gemeenten verschillende stelsels worden gehanteerd (en dus andere contracten etc.) verschilt SOR niet.

Voordelen voor zorgaanbieders

U krijgt maandelijks per e-mail een rapport (in PDF) over uw eigen organisatie, per cluster. Bent u in meerdere clusters actief dan krijgt u voor ieder cluster een rapport. U krijgt tevens een rapport – per cluster waarin u actief bent – van het gemiddelde van alle deelnemende zorgverleners.
Deze rapporten bieden alle gegevens die uw contractmanager ook heeft:

 • CEM+
 • Doelrealisatie en Uitval

De rapporten worden maandelijks bijgewerkt aan de hand van de meest recente gegevens. U kunt ze zelf bewaren om indicatoren over de tijd te volgen.

Uw contractmanager kan uiteraard op uw verzoek de rapporten specificeren en hierbij richten op bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld naar postcodegebied, door de tijd heen, op leeftijdscategorie, per geslacht et cetera.

Met weinig werk en zonder substantiële investering krijgt u gegevens waar u wat aan heeft en waar u wat mee kan. U kunt zichzelf vergelijken met uw collega’s waardoor u snel kunt zien waar u kunt verbeteren. Ook de gemeente gebruikt dit voor haar eigen verbetering, hetgeen voor u en met name uw cliënten relevant is.
Alle dertien gemeenten gebruiken Sturen op Resultaat. Dat betekent dat vergelijkingen tussen gemeenten kunnen worden gemaakt maar ook dat zorgaanbieders die in meer dan één gemeente werken zinvolle informatie kunnen verkrijgen.

4 Deelname

Er is alles aan gedaan uw werk, voor wat betreft het aanleveren voor Sturen op Resultaat, zoveel mogelijk te minimaliseren. U hoeft slechts drie dingen te doen:

 1. Kies of u BergOp wilt gebruiken of via een ander systeem.
 2. Neem, afhankelijk van uw keuze, contact op met Praktikon of Initi8 en maak met hen de aansluiting.
 3. Regel in uw organisatie de periodieke aanlevering van GAS en Probleemafname via het RAP

Zelf uw eigen resultaten inzien
Maandelijks worden de resultaten naar u gemaild.
Indien gewenst kunt u uw resultaten bespreken met uw contractmanager, kijk samen waar verbetering mogelijk is en meet samen de resultaten van de verbetering.

5 Waaruit bestaat Sturen op Resultaat?

Sturen op Resultaat kent drie hoofdcomponenten.

 • CEM+
 • Goal Attainment Score (GAS)
 • Uitval

CEM+
De CEM (Cliënt ervaringsmonitor) helpt u en de gemeenten bij vragen als ‘hoe makkelijk was hulp te vinden’, ‘hoe goed gaat de hulpverlening’, ‘kan ik nu zelf verder’ et cetera. De CEM is landelijk ontwikkeld maar verbeterd door de regio’s (de dertien gemeenten) hetgeen heeft geleid tot de CEM+. De CEM en CEM+ zijn niet door elkaar bruikbaar. U levert dus uitsluitend CEM+ vragenlijsten aan. DE CEM+ kan door de ouder(s) en/of de jeugdige worden ingevuld. U, als zorgverlener, bent ervoor verantwoordelijk dat het gebeurt. Dat kan ook samen met de cliënt en/of de ouder(s). De gemeente bemoeit zich daar niet mee en heeft nimmer direct contact hierover met de cliënt.

Doelrealisatie en Probleemafname – Goal Attainment Score (GAS)
Hiermee meten we:

 • De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen
 • De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt
 • De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid is verhoogd
 • De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn

Uitval
Uitval laat zien waarom een traject (al dan niet voortijdig) wordt beëindigd. Het wordt samengesteld vanuit het berichtenverkeer dus u hoeft daar niets voor te doen. Uitval is voor u en voor de dertien gemeenten een hulpmiddel voor het verbeteren van de mate waarin cliënten een traject volbrengen. Ook hier geldt dat het voor beide kanten relevant is.

6 Betrokken partijen

Sturen op Resultaat is een samenwerking van een aantal partijen die elk hun eigen rol hebben. Het is handig om te weten wie dat zijn en wat ze doen.

Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd – aanspreekpunt en beheerder
In opdracht van de dertien gemeenten verzorgt het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd de opzet en het beheer van Sturen op Resultaat. Het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd is opgezet door de twee regio’s en verzorgt voor de dertien gemeenten een aantal ‘bovenregionale’ taken en systemen. Belangrijk doel van dit team is: het u als zorgverlener zoveel mogelijk makkelijker te maken.
Het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd is uw aanspreekpunt als u vragen heeft. Dat gaat niet alleen over Sturen op Resultaat maar over alles, zoals RAP, berichtenverkeer, contracten et cetera.
Doel van het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd is, het u zo makkelijk mogelijk te maken.

Gemeente Amsterdam – ICT partner
De gemeente Amsterdam zet, in opdracht van de dertien gemeenten en het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd, haar ICT-systemen en expertise in voor Sturen op Resultaat. De gemeente Amsterdam ontwikkelt en programmeert bijvoorbeeld de dashboards. U stelt eventuele vragen niet aan de gemeente Amsterdam (die werkt op de achtergrond) maar aan het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd.

Initi8 – de Trusted Third Party
Het gaat om zeer vertrouwelijke gegevens. Dat betekent dat er een systeem is opgezet dat die vertrouwelijkheid borgt. De gemeenten (inclusief de gemeente Amsterdam als ICT-partner) krijgen nooit de gegevens van een individuele cliënt te zien. Daarvoor is een Trusted Third Party (TTP) – het bedrijf Initi8 – aangesteld. De TTP verzamelt alle gedetailleerde gegevens en versleutelt ze zodat niet te herleiden is om wie het gaat. De TTP verzamelt gegevens van het berichtenverkeer (dat u gebruikt voor toewijzing, betaling et cetera) voor uitval, van u als u gegevens over doelrealisatie aanlevert, en van de CEM+.

Praktikon – voor CEM+ vragenlijsten
Praktikon is een bedrijf dat vragenlijsten via de online applicatie ‘BergOp’ beschikbaar stelt aan cliënten en deze doorstuurt naar Initi8 (de TTP). Hoeft u alleen maar te zorgen dat uw cliënten de vragenlijst invullen op de website, de rest gaat vanzelf.

Gebruikt u liever een eigen systeem (dus niet BergOp van Praktikon) dan kunt u met Initi8 overleggen over de mogelijkheden.

De dertien gemeenten – als uw contractpartij
U heeft formeel een overeenkomst met een gemeente. Aangezien Sturen op resultaat ook per gemeente kan rapporteren is het mogelijk dat een gemeente incidenteel Sturen op Resultaat gebruikt in een gesprek met u of – natuurlijk – vice versa.

Klik hier om een voorbeeld van het dashboard te bekijken.

7 Nuttige contactgegevens indien u hulp nodig heeft

Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd – voor vragen over RAP, SOR en alle andere vragen
Email: info.Zorgomregio@amsterdam.nl
Telefoon: 020-2518208

Initi8 – uitsluitend voor rechtstreeks aanleveren CEM+ (zonder BergOp)
Email: support@initi8.nl
Telefoon: 010-436 6153

Praktikon – uitsluitend voor vragen over aansluiten op BergOp
Email: info@praktikon.nl
Telefoon: 024-3615480

Handleiding Regionaal Administratie Platform
Kijk hier voor meer informatie en de handleiding over het Regionaal Administratie Platform