logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Dinsdag 11 juli 2017 vond een middag- en avondbijeenkomst plaats voor alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders 2018 in segment B. Er was een mooie vertegenwoordiging van instellingen, vrijgevestigden en contractmanagers van de regiogemeenten aanwezig. Na een plenaire start waarbij Nicole Hendriksma, projectleider regionale implementatie, iedereen van harte welkom heette, kon men deelnemen aan verschillende thematafels. De keuze bestond uit vijf thema’s: het Administratie Protocol, Conversie, Oefenen, Sturen op Resultaat en Regionaal Ondersteuningsteam (ROT).

Tijdens de thematafels is veel informatie uitgewisseld tussen de deelnemers en was er ruimte voor eigen input en vragen. Voor de bezoekers werkte dit veelal verhelderend. De thematafelleiders kregen meer inzicht in vragen en onderwerpen die spelen bij de aanbieders.

Tussen de middag en avond-sessie in werd een serious game gespeeld onder leiding van Osgar Mellink en Chantal Dirkes van BMC. Tijdens deze ‘game’ kropen bezoekers in de rol van ouder, kind, lokaal team en hulpverlener en speelden zij de nieuwe werkwijze na aan de hand van een casus. Deze praktische aanpak gaf de mogelijkheid om het nieuwe werkproces te ervaren en bood daarnaast verduidelijking over de rolverdeling van alle betrokken partijen. Opkomende vragen werden na afloop tijdens een discussie besproken.

Het waren geslaagde bijeenkomsten. Voor de volgende bijeenkomst voor segment B in september krijgen alle uitgenodigden na de zomer een uitnodiging en agenda.

Bijlagen:

 

Sfeerimpressie:

Werkgroepen

 

Serious Game